podpora pre kamerovú techniku

Stupeň ochrany krytom


Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68. 

Prvá číslica

StupeňOCHRANA OSÔB
Ochrana pred nebezpečným dotykom
OCHRANA ZARIADENIA
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0xbez ochranybez ochrany
IP 1xchrbtom ruky (> 50 mm)veľkých (≥ 50 mm)
IP 2xprstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm)malých (≥ 12,5 mm)
IP 3xnástrojom (> 2,5 mm)drobných (≥ 2.5 mm)
IP 4xnástrojom, drôtom (> 1 mm)veľmi drobných (≥ 1 mm)
IP 5xakoukoľvek pomôckouprachom
IP 6xakoukoľvek pomôckouprachotesné

Druhá číslica

IPSTUPEŇ OCHRANY
IP x0Bez ochrany
IP x1Zvisle padajúce kvapky vody.
IP x2Šikmo padajúce kvapky
IP x3Kropenie vodou (dážď)
IP x4proti striekajúcej vode
IP x5Tryskajúca voda
IP x6Intenzívne tryskajúca voda
IP x7Dočasné ponorenie
IP x8Trvalé ponorenie

Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy