podpora pre kamerovú techniku

Označovanie káblov v sieťach Ethernet


Označovanie káblov prešlo viacerými zmenami a dnes sa ťažko dá zistiť len podľa označenia, čo vlastne chcel výrobca označením povedať. Mnohí výrobcovia napríklad zamieňajú označenie FTP a STP. Zásadný konflikt v označovaní, s ktorým sa môžeme stretnúť je používanie výrazu STP (Shielded Twisted Pair), pretože toto sa pôvodne používalo pre označenie 150Ω krútenej dvojlinky pre Token-Ring. Táto technológia nie je s Ethernet kompatibilná, pretože Ethernet káble majú impedanciu 100Ω.

Označovanie káblov Ethernet:


U – bez tienenia (Unscreened, Unshielded)
F – tienenie fóliou (Foiled)
S – tienenie opletením (Shielded)

Niektorí výrobcovia označujú káble tzv. metrážou - na každom celom metri má označenie typu, vyhotovenia a dĺžky - vzdialenosti od začiatku kábla v metroch, kvôli uľahčeniu práce.

označeniestaršie označeniepopis tienenia
U/UTPUTPkábel bez dodatočného tienenia
F/UTPFTPkábel tienený fóliou – všetky páry naraz
SF/UTPS-FTPkábel tienený opletením a fóliou, všetky páry naraz
U/FTPSTPkábel po pároch tienený fóliou
F/FTPF-FTPkábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S/FTPS-FTPkábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
S/STPS-STPkábel po pároch tienený opletením + spoločné tienenie opletením


Mimo toho môže byť kábel označený ako:

PVCmateriál plášťa je vyrobený z PVC
LSOHbezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-1
LSFROHbezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-3C


Plášť kábla sa vyrába obvykle z PVC rôznej tvrdosti a farebnosti - podľa použitia. Vyrábajú sa aj verzie plášťa odolné voči poveternostným vplyvom a so zabudovaným nosným lankom.

Označovanie vodičov

Jednotlivé krútené páry, resp. vodiče v kábli sú farebne rozlíšené. Obvykle je jeden vodič páru celý homogénne označený jednou farbou a jemu prislúchajúci pár obsahuje farebný pásik tej istej farby. Napr. ak je vodič modrý, k nemu prislúchajúci pár je biely s modrým pásikom (bielo-modrý).

V sieťach Ethernet sa pre jednotlivé páry používa kombinácia farieb: bielo-oranžová/oranžová, bielo-zelená/zelená, bielo-modrá/modrá, bielo-hnedá/hnedá Vodiče môžu byť v konektore zapojené podľa TIA/EIA-568-B, alebo TIA/EIA-568-A. Oboje zapojenia sú rovnocenné, Dôležíté je len, aby kábel mal na oboch koncoch páry zapojené rovnako, podľa jednej normy.

Krížený kábel

Ak na jednom konci kábla použijeme zapojenie podľa normy TIA/EIA-568-A a na druhom konci zapojenie podľa normy B, vznikne krížený kábel (cross link). Pomocou neho sa dajú prepojiť dva počítače do siete priamo, bez aktívneho prepínacieho prvku. Väčšina dnešných aktívnych prvkov (rozbočovač, prepínač, most, smerovač ...) je necitlivá na typ kábla (môžeme použiť aj typ A, aj B, aj krížený) - nie je to však pravidlo. Krížený kábel by sa mal používať len na priame spojenie dvoch počítačov a nemal by sa používať v žiadnych iných aktívnych prvkoch. Na trhu sú aj križovacie redukcie, krátke kábliky osadené na jednom konci zástrčkou a na druhej strane zásuvkou RJ-45. Redukcia vytvorí prekríženie. Takéto prekríženie sa používa len pre 10base-T a 100base-T Ethernet. Gigabit Ethernet používajúci všetky vodiče v kábli potrebuje prekríženie všetkých vodičov - pozri tabuľka.

Dva páry krížené, dva páry nekrížené
10baseT/100baseTX crossover
PinPrepojenie A: T568APrepojenie B: T568B
signálpárfarbasignálpárfarba
1BI_DA+3Pair 3 Tip
bielozelená
BI_DB+2Pair 2 Tip
bielooranžová
2BI_DA-3Pair 3 Ring
zelená
BI_DB-2Pair 2 Ring
oranžová
3BI_DB+2Pair 2 Tip
bielooranžová
BI_DA+3Pair 3 Tip
bielozelená
41Pair 1 Ring
modrá
1Pair 1 Ring
modrá
51Pair 1 Tip
bielomodrá
1Pair 1 Tip
bielomodrá
6BI_DB-2Pair 2 Ring
oranžová
BI_DA-3Pair 3 Ring
zelená
74Pair 4 Tip
bielohnedá
4Pair 4 Tip
bielohnedá
84Pair 4 Ring
hnedá
4Pair 4 Ring
hnedá
Z pohľadu na piny
Rj-45 pins.jpg

Gigabit T568A crossover
Prekrížené všetky štyri páry
10base-T/100base-TX/1000base-T/T4 crossover (ako T568A)
PinPrepojenie A: T568APrepojenie B: T568B Prekrížený
signálpárfarbasignálpárfarba
1BI_DA+3Pair 3 Tip
bielozelená
BI_DB+2Pair 2 Tip
bielooranžová
2BI_DA-3Pair 3 Ring
zelená
BI_DB-2Pair 2 Ring
oranžová
3BI_DB+2Pair 2 Tip
bielooranžová
BI_DA+3Pair 3 Tip
bielozelená
4BI_DC+1Pair 1 Ring
modrá
BI_DD+4Pair 4 Tip
bielohnedá
5BI_DC-1Pair 1 Tip
bielomodrá
BI_DD-4Pair 4 Ring
hnedá
6BI_DB-2Pair 2 Ring
oranžová
BI_DA-3Pair 3 Ring
zelená
7BI_DD+4Pair 4 Tip
bielhnedá
BI_DC+1Pair 1 Ring
modrá
8BI_DD-4Pair 4 Ring
hnedá
BI_DC-1Pair 1 Tip
bielomodrá
Pohľad zo strany pinov
Rj-45 pins.jpg


Kategórie UTP káblov

KategóriaParametre
1Nepoužíva sa pre Ethernet, iba pre telefónne rozvody
2Nepoužíva sa pre Ethernet, iba pre telefónne rozvody
3Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 16 MHz.
Kábel je definovaný v norme TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4 a 100Base-T2.
4Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 20 MHz.
Je definovaný v TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4, a 100Base-T2.
5Netienený kábel s impedanciou 100Ω, a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri frekvenciách do 100 MHz.
Je definovaný v TIA/EIA 568-A, a je použiteľný pre Ethernet 10Base-T, 100Base-T4, 100Base-T2, 100Base-TX.
5eJe štandard špecifikujúci prenosové parametre, ktoré idú nad rámec prenosových možností kategórie 5.
Podobne ako Cat 5, používa netienený TP s impedanciou 100Ω a elektrickými charakteristikami podporujúcimi prenos pri
frekvenciách do 100 MHz. Norma však obsahuje aj špecifikáciu pre NEXT (Near End Cross Talk), PSELFEXT (Power Sum
Equal Level Far End Cross Talk) - definovaný útlm kábla na jednotku dĺžky. Toto je definované v dodatku TIA/EIA 568-A.
Cieľom bolo využitie tohto typu kábla pre siete typu 1000Base-T. Samozrejme sú podporované 10Base-T, 100Base-T4,
100Base-T2, a 100BaseTX.
6Je štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 250 MHz cez 100Ω TP (UTP, FTP, SFTP) kábel.
6aJe štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 500 MHz cez 100Ω TP (UTP, FTP, SFTP)kábel.
7Je štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 600 MHz cez 100Ω TP (SFTP)kábel.
7aJe novodefinovaným štandardom pre podporu prenosu pri frekvenciách do 1000 MHz cez 100Ω TP (SFTP)kábel.


Ukončenie kábla

Kábel je obvykle ukončený konektorom RJ-45 (v anglosaských krajinách označovaný ako 8P8C), alebo zásuvkou rovnakého typu. Konektor (zástrčka RJ-45) sa na kábel krimpuje pomocou krimpovacích klieští). Zásuvky majú obvykle nožový systém pre rýchlu inštaláciu. Na inštaláciu sa používa špeciálne zatláčacie náradie. Zásuvky a zástrčky sa vyrábajú v rovnakých kategóriách ako káble. Podobne ako káble môžu mať aj konektory podľa kategórie doplnkové tienenie (Shield).

STP - Shielded Twisted Pair pre Token-Ring

Tienená krútená dvojlinka (STP) pre Token-Ring je technicky ekvivalentom S-FTP kábla Ethernet. Rozdielom je impedancia kábla, ktorá je 150Ω. Existujú špeciálne tranformátory a impedančné prispôsobovače - „balúny" umožňujúce použitie tohto kábla v sieti Ethernet, ak je to nutné. Originálna špecifikácia IBM definuje STP káble ako typy 1, 2, 6, 8, a 9 pre použitie v sieťach Token-Ring pri frekvenciách do 16 MHz. Ďalej sú definované STP-A káble 1A, 2A, 6A, a 9A pre použitie prenosových frekvencií do 100 MHz. "A" znamená „Vylepšený káblový systém IBM". Kábel STP pre Token-Ring obsahuje dve krútené dvojlinky.


Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy