eneo aktuality
Zefektívnenie činnosti Vášho video manažment systému

Zefektívnenie činnosti Vášho video manažment systému


Dnes sa väčšinou firmy spoliehajú pri ochrane svojho majetku na video dohľadový systém, čo zahŕňa napríklad prehľad o stave prevádzky v reálnom čase, prešetrovanie udalostí pomocou video záznamu, ochrana pred neoprávnenými reklamáciami atď. Zatiaľ čo hodnota video dohľadového systému je markantná, tak náklady implementácie a správy video manažment systému (VMS) môžu pohltiť väčšinu prevádzkového rozpočtu spoločnosti. Pre maximalizáciu návratnosti investícií do video manažment systému firmy zisťujú, že môžu efektívne využiť a rozšíriť možnosti a funkcie VMS. Aj keď existuje mnoho návodov ako najefektívnejšie využiť video dohľadový systém, tak tieto základné stratégie vám zaručia bezproblémový štart:

  • zjednotenie video systému s inými kritickými bezpečnostnými a firemnými aplikáciami
  • implementácia funkcií pre lepšiu efektivitu úložiska a siete
  • prepojenie viacerých prevádzok do jedného virtuálneho systému.

Video manažment systém


Vykonávajte rýchlejšie a kvalifikovanejšie bezpečnostné rozhodnutia pomocou skonsolidovaných informácií

Seetec CayugaZatiaľ čo analógové video dohľadové systémy poskytujú limitovanú funkčnosť s inými bezpečnostnými aplikáciami, tak dnešné moderné sieťové video dohľadové systémy poskytujú zákazníkom možnosť omnoho hlbšej integrácie. Firmy typicky zažínajú s IP videom, a potom ho postupne zjednocujú s ostatnými dôležitými systémami, ako je napríklad prístupový systém, zabezpečovací systém, video analýza atď., čo môže viesť k zlepšeniu efektivity, doby odozvy, a taktiež umožní operátorovi vykonávať kvalifikovanejšie rozhodnutia. Na rozdiel od priamočiarej integrácie, ktorá obmedzuje funkcionalitu vzájomného prepojenia systémov, umožňuje unifikácia zefektívniť pracovné postupy v rámci jednej platformy a synchronizuje spoločné bezpečnostné operácie ako monitorovanie, reporting, poplachový manažment, konfiguráciu, autentifikáciu, prístupové práva atď. Toto všetko vedie k menšej potrebe zaškolenia, zefektívneniu každodennej prevádzky a zjednodušeniu vyšetrovania v prípade nežiaducej udalosti.

 

Optimalizácia úložiska a sieťových komponentov za účelom redukcie nákladov

úložiskoÚložný priestor a sieťové komponenty sú často najdrahšími položkami pri inštalácia video dohľadového systému, takže implementácia prvkov, ktoré minimalizujú dopad na infraštruktúru, pomôže každému podniku. Jedným z týchto prvkov je multi-streaming, ktorý umožňuje užívateľom konfiguráciu video nastavení pre rôzne prípady použitia (napríklad  Live zobrazenie, vzdialené Live zobrazenie, nahrávanie atď.), čo vedie k zníženiu dátového toku a k predĺženiu doby uloženia záznamu pred jeho recykláciou alebo vymazaním. Rovnako tak môžete využiť funkciu „edge-recording“, ktorá je súčasťou nových IP video kamier a umožňuje video manažment systému prenos video súborov, ktoré sú uložene v IP kamerách napríklad pomocou SD/SDHC karty, do záznamových zariadení,  ale len v prípade potreby. Iné funkcie ako napríklad nahrávanie pomocou plánovača, alebo na základe detekcie pohybu, môžu taktiež dopomôcť k optimalizácii úložného priestoru. Tieto spomenuté funkcie využívajú menšiu šírku pásma, čo má za následok predĺženie doby záznamu a taktiež redukciu nákladov.

 

Spájanie  distribuovaných systémov pre efektívnejšie monitorovanie

Namiesto individuálneho pripájania na zariadenia a manuálnej synchronizácie dát medzi nimi, môžu firmy využiť možnosť  štandardizácie pomocou IP video manažment systému, ktorý umožňuje pripájanie viacerých nezávislých systémov do jedného centrálneho servera. Táto funkcia umožňuje vzdialené monitorovanie nezávislých systémov, ako keby boli súčasťou  jedného virtuálneho systému. Tento prvok vylepšuje celkovú spoluprácu a výmenu informácií na všetkých pracoviskách. Toto zlučovanie umožňuje globálny pohľad na všetky podnikové prevádzky z centrálneho monitorovacieho, reportovacieho a poplachového manažment systému, zatiaľ čo lokálna alebo vzdialená  autonómia systému ostane zachovaná. So synchronizáciou medzi jednotlivými systémami v reálnom čase, môžu firmy citeľne znižovať náklady napríklad na bezpečnostný personál a náklady spojené s cestovaním po jednotlivých prevádzkach. Pre vzdialené systémy, ktorých súčasťou je len pár kamier, môžu firmy využiť dohľadové riešenie založené na cloud systéme alebo jednoúčelových sieťových video rekordéroch.

efektívne monitorovanie


Odhodlajte sa osloviť profesionálov

Plettac SystemsMomentálne je k dispozícii mnoho spôsobov, ako vylepšiť existujúce video dohľadové inštalácie. Firmy by mali prehodnotiť svoje zdroje a vyhľadať informácie od svojich dodávateľov  ohľadom možností, ktoré by im umožnili získať čo najviac od svojich video manažment systémov. Tieto konzultácie nielenže pomáhajú ušetriť čas a redukovať náklady, ale taktiež pomáhajú firmám  zefektívniť využitie investícií do video dohľadové systému

 

 

Pavol Kollárik

Plettac Systems

2014-12-10 Okom odborníka
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy