eneo aktuality
Pevný disk pre Váš video dohľadový systém

Pevný disk pre Váš video dohľadový systém

 

Dnešné dohľadové pevné disky spPevné disky pre dohľadové systémyotrebujú menej energie, majú lepšie možnosti detekcie anomálií a sú navrhnuté špeciálne na intenzívne zapisovanie, ktoré je typické pre dohľadové aplikície. Toto všetko je zamerné na uspokojenie užívateľských potrieb ohľadom úložného priestoru. História pevných diskov má hlboké korene. Prvý krát boli prezentované v roku 1950. Napriek tomu boli pevné disky primárne používané na uskladanie osobných a firemných údajov a postrádali využitie v dohľadových aplikáciách. Každopádne, toto sa zmenilo s rastúcou dôležitosťou bezpečnostného priemyslu. Ako rástlo rozlíšenie video kamier a predlžovala sa doba uchovávania video dát, tak dopyt po pevných diskoch, ktoré majú väčšiu kapacitu a sú navrhnuté špeciálne na intenzívny zápis pre dohľadovú prevádzku, rapídne vzrástol. V skutočnosti možno povedať, že dohľadový priemysel je vodou na mlyn pre výrobcov pevných diskov. Dnešné pevné disky poskytujú pokročilé funkcie, ako detekciu chýb a vibračnú toleranciu, aby pomocou nich predišli strate cenných dát. Kapacita, ktorá činí 4TB pri väčšine dnešných priemyselných pevných diskoch, bude časom len narastať. To všetko má zabezpečiť spoľahlivosť a integritu dát po dlhú dobu a zvýšiť výkon dohľadovej inštalácie.  

 

Bežné  vs. dohľadové pevné disky

bežné vs dohľadové pevné diskyHlavný rozdiel medi pevným diskom pre bežné a dohľadové aplikácie je v tom, že prvý z nich je zameraný na čítanie a ten druhý hlavne na intenzívne zapisovanie. Bežné pevné disky sa primárne zameriavajú na jednoduché systémy, ako jednoúčelové DVR, s ktorým typicky a neustále nahrávate a prehrávate zaznamenané video udalosti. V tomto prostredí je hladké prehrávanie záznamu veľmi dôležité. Na druhú stranu, video dohľadové systémy požadujú konštantné zapisovanie dát, pretože video zdroje z viacerých kamier sú kontinuálne prenášané do úložného zariadenia. Pevné disky pre dohľadové aplikácie musia byť preto dizajnované  z pohľadu náročného a neustáleho zapisovania. Pri dohľadových aplikáciách potrebujú zákazníci taký pevný disk, ktorý zapisuje  dáta z 90% a číta ich obsah z 10%, niekedy len z 5%. V každom prípade, dohľadové pevné disky musia mať schopnosť odolávať intenzívnemu teplu, pretože sú často uzavreté v systémoch, ako sú NAS alebo servery. Dohľadové pevné disky musia mať taktiež zvýšenú toleranciu voči chybovosti, aby tak zabezpečili spoľahlivú a dlhodobú funkčnosť systému. Bežné pevné disky sú prevažne využívané približne osem hodín denne, päť dní v týždni. Na druhú stranu, dohľadové pevné disky musia pracovať obrazne povedané bez prestávky. A keďže dohľadové systémy sú neustále zapnuté, tak pevné disky s vylepšenou politikou energetickej spotreby môžu byť šetrné aj v tomto smere.

Funkcie, ktoré vylepšujú integritu dát

Predstavte si kritickú poruchovú situáciu, pri ktorej  nemôžete dohľadať alebo obnoviť strategické a citlivé údaje. Keďže dohľadové pevné disky majú za úlohu ukladať hromady a hromady dát, ktoré sú moc citlivé na to, aby došlo k ich strate, tak tieto pevné disky poskytujú  funkcie, ktoré zabezpečia, že všetky dáta budú ukladané bezpečne a bez zmeny.  

  • Detekcia chýb

Detekcia chýb je funkcia, ktorá je aktivovaná, keď systém zistí hroziace zlyhanie HDD, čo umožní technikovi správne a efektne konať, to znamená, zálohovať dáta alebo vymaniť chybovú jednotku. Aby ste sa uistili, že detekcia chýb pracuje správne, musí byť pevný disk schopný spolupracovať so softvérom detekcie chýb, ktorý bol vyvinutý výrobcom systému.  

  • Politika napájania

Čím viac energie spotrebuje pevný disk, tým viac tepla bude emitovať, čo v konečnom dôsledku skráti jeho životnosť. Preto je politika napájania vďačnou témou, ktorá nikdy nevyjde z módy. Politika napájania hrá taktiež dôležitú rolu pri ekonomickej stránke prevádzkovania dohľadového systému. Pretože dohľadové pevné disky sú v 24/7 prevádzke, je spotreba energie jednou z priorít hlavne pri projektoch, ktoré zahŕňajú rozsiahle dátové centrá. Výrobcovia pevných diskov vyvinuli viaceré technológie, aby dosiahli tento cieľ nižšej spotreby, napríklad minimalizovaním diskových operácií počas nečinnosti a redukciou spotrebovanej energie pri nábehu disku.

  • Čítanie/Zapisovanie

Rýchlosti čítania a zápisu pevného disku sú závislé od dohľadového systému užívateľa. Napríklad pevný disk, ktorý podporuje maximálnu rýchlosť trvalého prenosu dát  180 MB/sekudu, umožňuje simultánne nahrávanie z 32 HD kamier. Okrem rýchlosti čítania a zapisovania je taktiež kritické presné a efektívne zapisovanie na pevný disk

 

Výber správneho HDD

výber správneho HDDVýber správneho HDD na inštaláciu naozaj záleží od rôznych faktorov, a preto by mali montážnici a integrátori správne zvážiť pred výberom produktu viacero vecí, ako napríklad veľkosť projektu, úroveň požiadaviek na spoľahlivosť a počet jednotiek, ktoré budú inštalované do zariadenia.  

 

 

 

 

  • Typ projektu

Jednou z možností ako zistiť, aký HDD potrebujete, je určiť si rozsah inštalácie. Pre domáce prostredie, kde je obvyklý počet kamier 2 až 8, je vhodné zvoliť si štandardný dátový systém s vyťažením maximálne 70 TB za rok a zárukou na 3 roky. Pre firmy a podniky s 30 až 60 kamerami bude postačovať dátový systém s vyťažením 1000 TB počas obdobia 5 rokov. Pre viac kritické nasadenie ako sú kasína, letiská a štátne zariadenia bude vhodnejší dátový systém s vyťažením 3000 TB počas obdobia 5 rokov.

  • Počet pevných diskov

Ak sú pevné disky umiestnené vo viac-jednotkových zariadeniach, ako sú NAS alebo veľké servery, tak môžu rotačné vibrácie viesť k problémom, ktoré môže spôsobiť stratu dát alebo poškodenie. Riešením tohto problému sú zabudované RV senzory v pevných diskoch, ktoré sú určené pre dohľadové aplikácie a tieto minimalizujú dopad vibrácii. Niektoré iné technológie využívajú napríklad senzor, ktorý zisťuje vibrácie a spúšťa reakciu, ktorá  udržuje hlavy pevných diskov v bezpečnej operačnej oblasti počas čítania a zápisu.  

  • Úroveň spoľahlivosti

Ak užívateľ požaduje vyššiu úroveň spoľahlivosti dát, tak je lepšie vybrať pevné disky s vyššou MTBF hodnotou. Dnešné pevné disky na trhu majú bežne hodnotu MTBF od 1 milióna hodín až po 1,5 milióna hodín.  

 

HDD vs SSD

HDD vs SSDSSD disky  sú úložné zariadenia, ktoré sú založené na integrovaných obvodoch namiesto elektromagnetizmu ako bežné HDD. SSD disky majú svoje miesto v dohľadovom systéme. Sú viac odolné extrémnym podmienkam a vibráciám, čo z nich robí vhodného adepta  pre externé a mobilné aplikácie. Takisto majú vyššiu rýchlosť čítania a zapisovania.  Každopádne klasické HDD majú stále viacero výhod. Taktiež znesú dosť hrubého zaobchádzania. Priemyselné pevné disky môžu čítať a zapisovať 600 000 krát, zatiaľ čo SSD disky od 30 000 do 50 000. Klasické HDD sú taktiež podstatne lacnejšie. Cena 512 GB SSD disku môže byť vyššia ako cena 4 TB HDD.

 

Budúcnosťou sú kapacitne väčšie a rýchlejšie disky

Pokiaľ ide o budúcnosť pevných diskov, tak trendy naznačujú, že budú mať stále väčšiu a väčšiu kapacitu. Momentálne je kapacita HDD 4 TB a ak bude vývoj pokračovať v nasadenom tempe, tak budú dvojnásobne zväčšovať svoju kapacitu každý druhý rok. Potreby zákazníkov jednoducho nikdy nenasýtite.  

 

Pavol Kollárik

Plettac Systems

2014-11-21 Okom odborníka
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy