eneo aktuality
GV-VMS: Nová verzia 17.1

GV-VMS: Nová verzia 17.1

Spoločnosť Geovision predstavila novú verziu komplexného video manažment systému, ktorý umožňuje zaznamenávať až 64 video kanálov (GeoVision IP zariadení alebo IP zariadení tretích strán). Systém GV-VMS ponúka širokú škálu inteligentných video analytických nástrojov, ktoré zabezpečujú precízne monitorovanie a signifikantne redukujú potrebu manuálneho dohľadu.


Novinky:

 • Podpora dekódovania GPU na platforme ôsmej generácie procesorov Coffee Lake.
 • Podpora bezplatného prístupu k jednej externej grafickej karte NVIDIA. Pri spoplatnenej verzii podpora až štyroch ďalších grafických kariet.
 • Podpora single a dual stream nahrávania.
 • Podpora AES kryptovania.
 • Funkcia PopUp okna pre zobrazenie „Live“ obrazu na základe detekcie pohybu a aktivácie DI na separátnom monitore.
 • Možnosť vytvárať skupiny kamier.
 • Plánovač sieťového pripojenia pre WebCam Server, Mobile servis a GV-Edge Recording Manager.
 • Audio prenos k viacerým kamerám.
 • E-mailové upozornenia v prípade zlyhania prihlásenia.
 • Zjednodušený proces pridávania viacerých kamier tretích strán cez protokol ONVIF / RTSP.
 • Podpora prechodu PTZ kamery na preset pozíciu pomocou GV-Joystick V2.
 • Možnosť úpravy databázových názvov Microsoft SQL Servera.
 • Multicast funkcia pre prenos videa.
 • Podpora funkcie rozpoznávania tvárí pomocou kamery GV-VD8700.
 • Detekcia osôb. Udalosti detekcie pohybu aktivované len pohybom osoby.
 • Funkcia prehrávania objektov indexu z „Live zobrazenia“ a ViewLog-u.
 • Vylepšené užívateľské rozhranie aplikácie Remote ViewLog.
 • Podpora renderovania E-map do PDF.
 • 3-D E-Map zobrazenie v aplikácii Remote E-Map.
 • Podpora TLS E-mail kryptovania.
 • Nové módy zlučovania videa pre export viacerých záznamov naraz.
 • Nové užívateľské rozhranie položky „IP Camera“.
 • Doplnená možnosť ‘Použiť sekundárny stream FIFO’ do nastavení CMS Servera.
 • Možnosť aktivácie a deaktivácie funkcie GPU dekódovania z nastavenia „Pri spustení“.
 • Prístupové oprávnenia systému Windows pre Remote ViewLog.
 • Viacjazyčné E-mailové poplachové správy.

 

Opravy:

 • Nepravidelné zobrazovanie chybového hlásenia “Decoder Open fail” pri pripájaní IP zariadení.
 • Neschopnosť uloženia nastavení nahrávania ako „Urgent Event“ pri štarte programu „Watchdog“.
 • Pripojenie ku GV-SD3732 spôsobuje opakované pripájanie a odpájanie IP kamier.
 • Použitie tlačidla Focus In/Out v aplikácii GV-Eye spôsobuje rozostrenie.
 • Video oneskorenie cca 1-2 sekundy po prepnutí nastavenia kamery na hlavný stream v Matrix zobrazení a aplikácii GV-Control Center.
 • Kvalita obrazu niektorých IP kamier zredukovaná po pripojení GV-Control.
 • Neschopnosť prehrávania I/O udalostí cez WebCam Server.
 • Zlyhanie systému spôsobené pripojením ku kamerám s názvom dlhším ako 32 znakov cez  ONVIF.
 • Neschopnosť získania pridelených názvov preset pozícii PTZ kamier pripojených cez ONVIF.
 • Niektoré udalosti detekcie pohybu nie sú zaznamenané a stav monitorovania nezmenený pri detekcii pohybu.
 • Zmena označenia niektorých zariadení GV-EBL2702 / EDR2700 / EFD2700 pri vyhľadávaní kamier cez „IP Device Setup“.
 • Prekročenie limitu pripojenia s kamerami Sony SNC-EM632R a SNC-EM602R F/W 2.7.2.
 • Deformovaný POS text pri použití Epson POS zariadení.
 • Funkcia snímkovania neodpovedá, keď je povolená funkcia „Fisheye dewarp“ na GV-VMS s Portugalským operačným systémom.
 • Zobrazenie správy “error SMTP server no response” pri testovaní E-mailových notifikácií.
 • Neschopnosť pripojenia Hacking Hi3518 cez ONVIF protokol.
 • Nefunkčné „Live“ zobrazenie Hikvision DS-2CD23335FWD-I F/W V5.5.0 v GV-VMS V16.11.0.0.
 • I/O stav GV-Center V2 nezodpovedá zoznamu I/O zariadení GV-VMS ak je  I/O zariadenie opakovane aktivované a deaktivované v aplikácii GV-Center V2.
 • Časová os zaznamenaných udalostí je zobrazovaná aj po ich manuálnom vymazaní.
 • Chýbajúce udalosti medzi 23:00 a 00:00 v zozname udalostí pri prehliadaní záznamu z GV-SNVR pomocou aplikácie Remote ViewLog.
 • Ojedinelé prázdne zobrazenie časovej osi vo Viewlog-u, ak je povolená automatická detekcia pohybu a automatické monitorovanie.
 • Neschopnosť otvoriť zálohovacie súbory uložené v .exe formáte pomocou funkcie „Save as Avi“.
 • Ojedinelé zobrazenie H.265 záznamu v rozlíšení 2592 x 1520 / 20 fps na 1-3 v zelenej farbe vo viac obrazovom móde.
 • Neschopnosť prístupu k záznamu cez funkciu „Remote Play Back“.
 • Nezobrazovanie pridelených názvov kamier v zálohovanom videu pomocou EZViewlog500.
 • Nesprávne nahrávanie typov video udalostí a ich následná neschopnosť recyklácie.
 • Zaznamenané udalosti na časovej osi sa nezobrazujú počas prehrávania, ak je limit prehrávanie nastavený na 1 deň a prihlásený užívateľ zvolí iný čas prehrávania.
 • Generovanie „duchov“ v obraze počas pohybových udalostí vo viac obrazovom rozložení, ak je video zobrazené v Matrix zobrazení pripojeného GV-Control Centra.
 • Nepripojená snímka pred odoslaním e-mailovej poplachovej notifikácie.
 • Možnosť prístupu WebCam Servera pomocou rovnakej URL na inom počítači bez potreby zadania prihlasovacej stránky.
 • Preblikávanie obrazu na zeleno alebo sivo v Matrix Zobrazení pripojeného GV-Control Centra kvôli klesajúcej prenosovej rýchlosti.
 • Ojedinelý problém so zamŕzaním obrazu pri prehrávaní H.265 video obsahu.

 

Vylepšenia:

 • Detekcia GV-USB dongla a automatická inštalácia USB ovládačov počas procesu inštalácie.
 • Dlhšie pripájanie GV-VMS k IP kamerám kvôli zhoršeným sieťovým podmienkam.
 • Možnosť obnovenia predchádzajúcej 3D E-Map schémy v E-map okne.
 • Doplnené nové funkcie pre nástroj licenčnej aktivácie.
 • Aktualizácia licencie pomocou registrovaného sériového čísla.
 • Možnosť pridať a zmazať IP kamery cez nástroj licenčnej aktivácie.
 • Možnosť znovu pridelenia zaregistrovanej licencie na iný cieľový počítač.
 • Softvérová licenčná aktivácia dostupná pre kamery pripojené cez RTSP protokol v rovnakej sieti.
 • Časový interval medzi E-mailovými notifikáciami zmenený z minút na sekundy.
 • Vylepšené užívateľské rozhranie konfigurácie QView.
 • Obraz kamery aktualizovaný po pretiahnutí na časovú os záznamníka.
 • Možnosť aplikácie RepairLog500.exe opraviť poškodené súbory bez zlyhania systému.
 • Zmena farby názvu kamery v zozname počas výpadku pripojenia alebo odpojenia.

 

Zmeny:

 • Zmena farby v stave monitorovania kamier z GV-VMS v „Live“ zobrazení a Matrix oknách GV-Control Centra.
 • Zvýšený prah recyklácie z minima 5GB na maximum 999GB.
2018-05-31 Home, Aktuality
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy