eneo aktuality
Migrácia k IP video technológiám

Migrácia k IP video technológiám


IP Video technológia


Softvér pre IP videoVýhody IP video systémov môžu byť najlepšie zvýraznené pohľadom na nevýhody a nedostatky analógových CCTV systémov. Tradičné video systémy založené na koaxe alebo optike sú v mnohých smeroch limitované. Inštalačné náklady v rozsiahlych oblastiach sú často odradzujúce a množstvo monitorovacích staníc je obmedzené, kvôli nákladom potrebných na replikáciu drahej prepínacej infraštruktúry. Analógová matica je komponent ,ktorý poskytuje flexibilitu ovládacej miestnosti pre analógové CCTV systémy, ale toto riešenie nemôže byť jednoducho rozšíriteľné bez pridania nového hardvéru a jeho závislosti na umiestnení.  Preto celková škálovateľnosť  je limitovaná.

Aj keď uvedenie DVR záznamníkov na trh vylepšilo záznamové schopnosti analógových CCTV systémov, tak aj tieto prinášajú zo sebou určité obmedzenia. Musia byť fyzicky nainštalované v blízkosti analógovej matice a v prípade snímkovania a kvality obrazu treba často robiť kompromisy.  Trh požaduje jedno škálovateľné integrované riešenie, ktoré poskytuje vysoko kvalitné video dohľadové možnosti bez ohľadu na počet inštalačných bodov a to je to čo IP video technológie ponúkajú.

S IP riešením sa nemusíte obávať, že každé budúce rozšírenie narazí na kapacitný limit nainštalovaného hardvéru, keďže daľšie zariadenia ako kamery, monitorovacie stanice a videorekordéry môžu byť  v rámci siete kedykoľvek doplnené.  Aktuálne IP video systémy používajú pokročilú technológiu kompresie, ktorá umožňuje DVD kvalitu digitálneho videa s nízkou odozvou, ktorá je na nerozoznanie od tradičnej analógovej.

IP videoMoment pri ktorom sa  sa trh môže orientovať na IP video technológiu je závislý od dannej aplikácie,  ale typicky to bude v prípade potreby doplnenia existujúceho systému o kamery, monitorovacie stanice a záznamové kapacity, alebo v prípade, že sa bude zlučovať viacero systémov z rozličných oblastí.

 

Plánovanie migrácie

V procese plánovania je dôležité v rannom štádiu zapojiť IT oddelenie. Kompetentné IP video produkty momentálne ponúkajú množstvo z funkcií, ktoré sú dobre známe aj IT profesionálom ako SNMP  (Simple Network Management Protocol) pre potreby manažmentu, integrovaný firewall, ovládanie dátového toku a rôzne diagnostické programy. Toto všetko zaručuje, že IT tím dokáže zabezpečiť plnú kontrolu nad sieťovým prenosom, výkonom monitorovaného systému a v prípade potreby zjednodušiť odstránenie problému.

Dôkladne naplánovanú migráciu je najlepšie podstúpiť vo viacerých fázach.  Tieto môžu byť závislé od požiadaviek aplikácie alebo možností rozpočtu, čo umožňuje každej fáze byť „overenou“  predtým než sa prejde k ďalšej. Toto má aj ďalšiu výhodu, že staršie vybavenie môže byť  zachované a plne využité, až pokiaľ jeho podpora nebude predražená alebo inak nepraktická.  Migračný proces môže byť kedykoľvek ukončený alebo posunutý  a systém bude pokračovať v hybridnom prevedení.

Ukážeme si jednoduchý hypotetický príklad.  Nainštalovaný systém obsahuje mix 150-tich kamier, statických aj PTZ.  Má jedno monitorovacie pracovisko pre dvoch operátorov a je vybavení prepínacou maticou s digitálnym videorekordérom (DVR) s trvalým záznamom.

Systém potrebuje  byť rozšírený a musia byť splnené nasledovné požiadavky:

  • Do existujúceho systému musí byť pridaných 50x nových kamier
  • Do monitorovacieho pracoviska musí byť doplnené vybavenie pre ďalšieho operátora
  • Dvaja manažéri majú požiadavku na sledovanie Live obrazu z ich kancelárie
  • Niektoré  ďalšie bezpečnostné opatrenia musia byť nainštalované na parkovisku vzdialenom 500m

Funkwerk Video Net ServerMonitorovaná oblasť má existujúcu firemnú LAN (Local Area Network). Dostupný rozpočet neumožňuje odstránenie existujúceho systému,  takže šetrenie v ktoromkoľvek smere bude dôležité.  Hypotetický projekt bude rozdelený na tri fázy.

 

Fáza 1: Hlavná oblasť

Okresaný rozpočet počíta so zachovaním existujúcej analógovej matice, pracoviska operátorov a digitálnych video záznamníkov. Šetrenie bude zabezpečené pripojením nových kamier do systému cez existujúcu LAN, namiesto inštalácie osobitných koaxiálnych a PTZ káblov od matice ku každej kamere.

Použitie  IP vysielačov (enkodérov) umožní úplnú voľnosť pri výbere kamery.  Akákoľvek konvenčná kamera od ktoréhokoľvek výrobcu bude plne funkčná a vhodná pre nasadenie.

 Dodatočné kamery budú do systému pripojené cez IP vysielač a korešpondujúci IP prijímač (dekodér) pre každú kameru bude pripojený do nevyužitých vstupov matice.

Výstupy matice budú pripojené k IP vysielačom  čo umožní existujúcim video kanálom prístup do LAN.  Doplnené budú počítače s monitorovacím softvérom pre nového operátora a dvoch manažérov.  Systém bude nakonfigurovaný s určitým užívateľským obmedzením, ktoré zaručí že manažéri budú mať prístup len k zadefinovaným kamerám.

Doplnenie kamier  bude mať za následok  potrebu rozšírenia záznamovej kapacity. Pre splnenie požiadaviek bude do siete doplnený sieťový video rekordér (NVR).  Keďže tento element, ako všetky iné v IP riešení, je plne škálovateľný, uvoľňuje užívateľa od náväznosti na rozšírenie existujúceho digitálneho videorekordéra. Použitie sieťového videorekordéra dáva užívateľovi prístup ku záznamu z akéhokoľvek miesta v sieti.

 

Fáza 2: ParkoviskoBezdrôtový video prenos Camibox

Budú nainštalované nové IP kamery, ovládanie osvetlenia a bariéry s komunikačnou jednotkou pre návštevníkov, aby zabezpečili ďalšie bezpečnostné opatrenia parkoviska.  Doplnený bude aj prístupový systém, ktorý umožňuje vzdialené ovládanie z monitorovacieho pracoviska.  Za účelom šetrenia na kabeláži bude použitá malá, bezpečná 5GHz bezdrôtová sieť na prepojenie všetkých zariadení po hlavnej budove a pre rozšírenie LAN.  Všetky zariadenia a ich funkcie budú ovládané z monitorovacieho pracoviska a z rovnakého softvéru, ktorý je používaný na video dohľad.

 

Fáza 3: Kompletné IP riešenie

Projekt umožnil do tohto bodu plné využitie pôvodného CCTV vybavenia, ale akonáhle to umožní rozpočet, otvoria sa dvere pre migráciu ku kompletnému IP systému. Je záručné, že servis matice bude čoraz viac problematický, záznamová kapacita digitálnych videorekordérov bude nedostačujúca  a užívateľ si uvedomí finančné benefity rozvoja IP video systému.

Pôvodná hardvérová matica bude teraz odstránená  a spojením LAN a monitorovacieho softvéru vznikne  takzvaná virtuálna matica.  IP vysielač  bude nainštalovaný ku každej pôvodnej kamere čo umožní ich IP kompatibilitu.  IP vysielače a prijímače, ktoré sú priamo pripojené k matici, budú využité pre pripojenie niektorých kamier do siete.

 

Zhrnutie

IP video server

Tento príklad ilustruje aká jednoduchá je migrácia analógového systému na IP riešenie.  Aj keď je to len hypotetické riešenie, je typické pre veľa dnešných inštalácií.  Ako príklad si môžeme uviesť Jadrovú elektráreň Mochovce, kde rozdelili migráciu na čistý IP systém pomocou viacerých hybridných kombinácií počas obdobia štyroch rokov. IP video technológie sú očividne vhodné pre veľké, kritické aplikácie, ale výhody tejto technológie je možné skvele využiť aj pri omnoho menších projektoch.  Progresívna nátura tejto migrácie umožňuje uplatnenie existujúcim rozpočtovým obmedzeniam projektov a dôkladné odskúšanie každej migračnej fázy. Toto proces poskytuje užívateľom potrebnú istotu, že IP technológie splnia všetky požiadavky projektu.  Celkové náklady sa budú držať na minime, pretože niektoré časti existujúcej CCTV infraštruktúry budú využité a budúce rozšírenie  bude jednoduché a finančne nenáročné.

 

 


Pavol Kollárik
Plettac Systems

2014-07-17 Okom odborníka
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy