eneo aktuality
Hardvérové alebo Softvérové video dohľadové rekordéry: ktoré riešenie je pre Vás najvhodnejšie?

Hardvérové alebo Softvérové video dohľadové rekordéry: ktoré riešenie je pre Vás najvhodnejšie?

Video dohľadová a bezpečnostná technológia pokračuje vo svojom intenzívnom dospievaní. Prepracovanosť kamier, ktoré sa presunuli k obrazu s vysokým rozlíšením (HD, MPx), prešla podstatnou transformáciou, čoho svedkom môžu byť užívatelia pri prezeraní záznamu. Výrazne sa zvýšila využiteľnosť video zdrojov.

Úložné zariadenia taktiež prešli vývojom a umožňujú lepšie nahrávanie, manažovanie a plynulé prehrávanie obrazu vo vysokom rozlíšení. Digitálne Video Rekordéry (DVR), Sieťové Video Rekordéry  (NVR) a Video Manažment Systémy (VMS) patria medzi špeciálne záznamové zariadenie a softvérové aplikácie, ktoré zachytávajú a ukladajú video obraz pre rôzne bezpečnostné funkcie ako napríklad  pozitívna identifikácia páchateľa pri vyšetrovaní atď. Pretože na trhu je dostupných viacero riešení, tak je dôležité, aby si zákazníci vybrali správne zariadenia a inštalácie, ktoré splnia ich bezpečnostné požiadavky.

 

Nech je aplikácia Vašim sprievodcom

Je ťažké poprieť výhody, ktoré poskytujú dnešné najpokročilejšie kamery. Ale dnešný trend tvoria hlavne „ekonomické“ kamerové série, ktoré poskytujú HD obraz a funkcie, ktoré sa aspoň tvária, ako by boli súčasťou TOP kamier. Tento trend zabezpečuje koncovým užívateľom flexibilný výber kamerového modelu pre ich potreby a vyrovnaný rozpočet. Koniec koncov, záznam bude len tak dobrý ako kamera, ktorá poskytuje zdroj videa. Preto distribútori a integrátori hrajú dôležitú úlohu pri výbere komplexného riešenia, ktoré využíva vysokú kvalitu obrazu kamery a zároveň dodržuje aplikačné a bezpečnostné ciele. Takže otázkou zostáva: Aké záznamové riešenie by ste mali nasadiť? Častou odpoveďou je, že by ste mali zhodnotiť špecifikum každého typu a zladiť  jeho možnosti  s požadovaným stupňom zabezpečenia na mieste inštalácie. DVR, NVR systémy a  VMS softvér patria dnes stále k hlavným možnostiam výberu a každý má svoje špecifické výhody. Niektoré technológie ponúkajú hybridný prístup, ktorý umožňuje spravovanie analógových a IP kamier. Iné riešenia disponujú analytickými nástrojmi pre inteligentné nahrávanie alebo rozsiahlou škálovateľnosťou, ktorá umožňuje takmer neobmedzene zvýšiť počet pripojených kamier za pomoci dodatočného servera a rozširujúcich modulov úložiska.

 

Flexibilné možnosti nahrávania

Okrem požiadaviek aplikácií existujú aj iné dôvody, ktoré treba brať do úvahy:

  • jednoduché používanie a prehrávanie záznamu,
  • schopnosť zaznamenávať viaceré streamy
  • selektívne nahrávanie na základe poplachovej udalosti alebo iné „výnimky“
  • potenciál aktualizácie systému.
 

V nasledujúcich odstavcoch sa bližšie pozrieme na jednotlivé riešenia:

 

DVR - Digitálne Video Rekordéry

DVR - digitálny video rekordérSú originálnym riešením dohľadového priemyslu. Tieto „plug-and-play“ zariadenia sú perfektným riešením pre malé a stredné podniky v každom vertikálnom trhovom segmente. Sú malé, kompaktné, cenovo priaznivé a excelujú pri inštaláciách o štyroch až šestnástich kamerách. Súčasťou DVR zariadení je vstavaný softvér, ktorý striktne spravuje analógové signály pomocou integrovaných enkodérov. Mnoho z nich  využíva kompresný algoritmus H.264 za účelom úspory šírky pásma a miesta na disku. Video detekcia pohybu je taktiež súčasťou mnohých DVR-iek a umožňuje selektívne nahrávanie na báze predprogramovaného pohybového parametra v uhle záberu kamery. Veľkosť úložiska DVR-ka môže byť rozšírená pomocou výberu väčšej diskovej kapacity pre nahrávanie videa. DVR zariadenia sú vhodné pre aplikácie do 16 kanálov, ale akonáhle sa rozhodnete rozšíriť systém o dodatočné kamerové jednotky, tak bude potrebné doplniť ďalšie DVR zariadenia alebo migrovať na NVR. Tieto hardvérové riešenia taktiež vyžadujú dvojbodové spojenie - kabeláž z kamery je pripojená priamo do DVR.

 

NVR - Sieťový Video Rekordér

NVR - sieťový videorekordérZaznamenáva video z dohľadového systému v digitálnej forme na pevný disk, USB disk, pamäťovú SD kartu alebo iné dostupné úložisko. NVR jednotka obsahuje video grabovací hardvér a tie najsofistikovanejšie modely využívajú možnosti pokročilého streamovania, funkcie na optimalizáciu využitia šírky pásma a manažment, ktorý je dôležitý pre veľké siete, ktoré využívajú kamery s vysokým rozlíšením. Sieťové video rekordéry sa podstatne odlišujú od DVR zariadení, lebo ich vstup je sieťový namiesto priameho pripojenia kamery k video grabovacej karte. Video na DVR-ku je konvertované do digitálneho formátu, skomprimované a ďalej spracované, zatiaľ čo video na NVR-ku je enkódované a spracované v kamere a potom streamované do NVR jednotky pre nahrávanie a vzdialené prehliadanie. NVR-ka ponúkajú komplexnú kontrolu sieťových záznamových riešení, simultánne nahrávanie a vzdialený prístup k „Live“ zobrazeniam. NVR-ka ponúkajú lepšiu škálovateľnosť a väčšiu variabilitu úložného priestoru, čím podporujú komplexné dohľadové inštalácie až pre 64 kamier pomocou jedného zariadenia. Mnohé taktiež podporujú inteligentnú detekciu pohybu a výkonné vyhľadávacie funkcie pre rýchle a ľahké dohľadanie špecifických udalostí a môžu byť bez problémov rozšírené pomocou vstavaného alebo externého úložiska. NVR-ka poskytujú väčšiu voľnosť nasadenia, pretože rekordéry môžu byť virtuálne kdekoľvek, pokiaľ sú pripojené v rovnakej sieti ako IP kamery. NVR-ka taktiež podporujú vzdialený prístup cez mobilné zariadenia, ktoré umožňujú mobilné kamerové monitorovanie a správu rekordéra pomocou kompatibilného smartfónu alebo tabletu. Vzhľadom na ich pokročilé funkcie a možnosti, môžu NVR systémy vyžadovať jemne vyššie vstupné náklady, ale poskytujú lepšie možnosti spravovania a nižšie celkové náklady kvôli jednoduchej inštalácii, manažovateľnosti a budúcej škálovateľnosti.

 
VMS - Video Manažment Systém softvér

Video manažment systémUmožňuje užívateľom video dohľadového vybavenia monitorovanie, manažovanie a nahrávanie IP dohľadového videa z rôznych bezpečnostných kamier, hardvéru a systémov riadenia prístupu. Podobne ako NVR, VMS systém je vhodný pre veľké multi-rekordérové rozvrstvené inštalácie a je všeobecne obmedzený počtom kamier, ktoré server podporuje. VMS systém vnáša integrátorov viac do IT oblasti, vyžaduje od integrátorov a inštalatérov znalosť spravovania softvéru a jeho potencionálny dopad na sieť. V porovnaní s hardvérovými systémami ako NVR, môžu VMS systémy zahrňovať licenčné poplatky závislé od počtu pripojených IP zariadení do systému. VMS systémy sú vysoko škálovateľné a umožnujú „Live“ zobrazenie, ovládanie nahrávania a správu systému pomocou jedného prehľadného grafického užívateľského rozhrania. VMS riešenia môžu taktiež zahrňovať softvérové rozširovacie moduly, ktoré umožňujú konfigurácii systému podporovať až tisícky kamier, stovky rekordérov a enkodérov, čo poskytuje užívateľom dostatočnú flexibilitu pre rozšírenie ich dohľadového systému. Zaznamenané dáta môžu byť expresne stiahnuté a video súbor konvertovaný do MP4 pre rýchle a pohodlné zobrazenie na počítači. VMS systémy môžu taktiež prijímať „Live“ obraz z kamier / enkodérov alebo cez rekordér v sieti, a tým vytvoriť systém, ktorý je vysoko manažovateľný a konfigurovateľný koncovým užívateľom. Podobne ako NVR, podporuje VMS systém vzdialený prístup cez mobilné zariadenia. Video manažment softvér podporuje zjednotenie veľkých sieťových systémov pomocou jednoduchej centrálnej prevádzky (Riadiace centrum). Reprezentuje investíciu do budúcej škálovateľnosti. V porovnaní s DVR alebo NVR, VMS systém ponúka dodatočnú systémovú flexibilitu  a väčšiu schopnosť škálovania systému.

 

Jedna veľkosť nevyhovuje všetkým

Záznamníky sú neoddeliteľnou súčasťou video dohľadovej špecifikácie. Každý typ, DVR, NVR a VMS ponúka systémovému integrátorovi schopnosť špecifikácie technológie založenej na povahe chráneného priestoru a celkovom pohľade zákazníka. Pre malé aplikácie môže byť vyhovujúcim riešením nasadenie DVR systému. Pre väčšie systémy s rôznym druhom kamier, ktoré vyžadujú dodatočné ovládanie a funkcie, môže byť tým správnym riešením NVR systém. Pre rozsiahle inštalácie ktoré čítajú stovky alebo až tisíce kamier, môže byť správnou implementáciou použitie VMS systému, keďže poskytuje celkovo viacej  možností spravovania. Výber efektívneho záznamového riešenia vyžaduje detailné porozumenie každého aspektu inštalácie s prihliadnutím na požiadavky, očakávania a ciele zákazníka.

 

Pavol Kollárik

Plettac Systems

2016-05-26 Okom odborníka
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy