eneo aktuality
Ochrana kamerového systému proti poškodeniu bleskom

Ochrana kamerového systému proti poškodeniu bleskom

V tomto článku si ukážeme, ako je možné ochrániť váš video dohľadový systém pred tak nevítaným fenoménom, akým je blesk.

Video dohľadové systémy sú veľmi citlivé na vysoké napätia a vďaka tomu môže blesk spôsobiť neopraviteľné škody nie len exteriérovým kamerám ale taktiež prenosovej infraštruktúre. Typický kamerový systém je rozdelený na tri časti:

Blesky ohrozujú kamerovú technikuRiadiace elementy sú za normálnych okolností (vrátane interiérových kamier) umiestnené vo vnútorných priestoroch a je len malá pravdepodobnosť, že budú zasiahnuté bleskom, keďže ich chráni samotná budova. Exteriérové kamery a prenosové technológie, najdôležitejšie časti kamerového systému, sú vystavené omnoho väčšej pravdepodobnosti zásahu bleskom. Ak sú raz tieto zariadenia poškodené, tak celý dohľadový systém nebude fungovať správne, a ak sú k tomu roztrúsené v rozľahlej oblasti, tak cena opravy sa môže vyšplhať  do nepríjemných čísel. Tomuto typu fatálneho poškodenia a sním spojených nákladov sa dá vyhnúť použitím správnej ochrany proti bleskom pre všetky časti kamerového systému.

 

Typy blesku

Priamy zásah: Priamy zásah kamery alebo kabeláže vo voľnom priestranstve zvyčajne spôsobuje vážne poškodenia v dôsledku vysokého prúdu (nie napätia). V tomto prípade blesk vždy zasiahne ten najvyšší bod. Bleskozvody  fungujú, pretože sú umiestnené na najvyššom bode a odvedú blesk z blízkosti video dohľadovej techniky.

Indukcia blesku:Tento typ je zodpovedný za 70 až 80% poškodení dohľadových technológií  bleskom. Indukcia blesku (druhotný blesk) zasahuje objekty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bodu zásahu bleskom, ale nedôjde tu k priamemu zásahu zariadenia. Keď blesk zasiahne objekt, tak v jeho okolí dôjde k vytvoreniu silného prechodného elektromagnetického poľa, ktoré indukuje vysoké prúdy v blízkosti dohľadových technológií a kabeláže a spôsobuje vážne poškodenia.

Úder uzemneného potenciálu: Keď dôjde k uzemneniu blesku, oblasť, ktorá obklopuje bod uzemnenia, je vystavená veľmi vysokému prechodnému napätiu. Dohľadová technológia, ktorá je umiestnená v blízkosti zemniaceho konektora bleskozvodu, je vystavená vysokému riziku poškodenia z uzemneného potenciálu.

 

Vybavenie na ochranu pred priamym zásahom blesku

bleskozvod

Kamery, špeciálne kamery a zariadenia namontované na stĺpe, by mali byť vybavené bleskozvodom. Bleskozvod musí byť najvyšším bodom, aby úspešne odviedol blesk mimo kamier a vybavenia v mieste jeho inštalácie. Zemniace vedenie by malo byť oceľový vodič s priemerom minimálne 8-10  mm, alebo samotný stĺp v prípade, že je kamera osadená na stĺpe. Kamery nainštalované na budovách, ktoré sú vybavené bleskozvodom, nepotrebujú pre svoju ochranu dodatočný bleskozvod. Vo vnútri stĺpu musí byť kabeláž pre video a napájanie chránená v priechodke, ktorá je bezpečne  uzemnená. Toto zredukuje elektromagnetické rušenie video signálu v prípade, že stĺp indukuje prúd blesku. Prenosová kabeláž by mala byť osadená v kovovej priechodke, nie „pod holým nebom“, a pochovaná v zemi. Oba konce kovovej priechodky musia byť bezpečne uzemnené. 

 

Ochrana vybavenia pred indukciou blesku

Najlepšou ochranou voči indukcii blesku je zariadenie, ktoré kombinuje ochranu videa, napájania a dát. Naindukované prúdy v kabeláži z kamery môžu vážne poškodiť  ako kameru, tak aj prenosovú technológiu  (napr. optický prevodník) , ktorá je pripojená na konci kabeláže.

Väčšina zariadení na ochranu pred bleskom na trhu poskytuje dve úrovne ochrany:

  • Úroveň 1: ochrana pomocou trubíc, ktoré sú naplnené plynom
  • Úroveň 2: jemná ochrana pomocou TVS diódy

Ochrana voči blesku je umiestnená na oboch koncoch kabeláže. Majú vstupné a výstupné porty a musia byť správne zapojené - vstupný port na otvorenom konci kábla a výstupný port na strane zariadenia. Ak dôjde k nesprávnemu zapojeniu a zariadenie zasiahne blesk, tak dôjde k poškodeniu TVS diódy a ochrana bude tým pádom neaktívna. Zemniaci terminál bleskoistky musí byť správne uzemnený a jej zemniaci odpor by nemal byť väčší ako 4 ohmy.  

Pre maximálnu ochranu by mala byť bleskoistka a zariadenie čo najbližšie pri sebe, nemala by byť medzi nimi vzdialenosť väčšia ako 10 metrov. Zemniaci vodič bleskoistky by nemal byť dlhší ako  0,5 metra a musí byť správne uzemnený.

 

Dobré uzemnenie je vždy dôležité

uzemnenieCelkový výkon ochrany proti blesku bleskozvodov a zariadení, ktoré kombinujú ochranu videa, napájania a dát, je závislý od kvalitného uzemnenia s odporom menším ako 4 ohmy. Toto dáva zariadenie na ochranu proti blesku najlepšiu šancu okamžite odviesť prúd blesku do zeme. Nie je možné úplne zabrániť, aby bolo zariadenie zasiahnuté bleskom, ale so správnou prípravou a vybavením môže byť zásah a prípadné poškodenie významne zredukované.

 

Pavol Kollárik

Plettac Systems

2015-06-28 Okom odborníka
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy