Raytec aktuality

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

Vzdialené ovládanie IP reflektorov  v reálnom čase

Vzdialené ovládanie IP reflektorov v reálnom čase

Integrované WEB rozhranie reflektorov Raytec

Sieťové reflektory Raytec VARIO IP sú vybavené integrovaným WEB rozhraním, ktoré poskytuje priame ovládanie zariadenia. To umožňuje jednoduchú konfiguráciu z akéhokoľvek bodu v sieti. Taktiež to umožňuje operátorovi prebrať priamu kontrolu nad individuálnymi reflektormi alebo skupinami reflektorov, aby mohol adekvátne reagovať na vzniknuté udalosti v reálnom čase, napríklad upraviť výkon reflektora(ov). Pri použití týmto spôsobom môže byť reflektor instantne upravovaný tak, aby kedykoľvek umožňoval vytváranie kvalitných CCTV snímkou, alebo aby adekvátne reagoval na špecifické zmeny v snímanej scéne. Sieťové reflektory taktiež prispeli k zjednodušeniu údržby. Namiesto finálneho doladenia reflektorov na mieste inštalácie, často s pomocou rebríka alebo plošiny, má teraz inštalačný personál rýchly a neobmedzený prístup k nastaveniam reflektorov pomocou počítača. Tento element redukuje počet výjazdov na miesto inštalácie a tým minimalizuje potrebné náklady na jeho realizáciu.

 

Funkcie webového rozhrania

  • rýchly prístup riadiacim prvkom
  • instantná kontrola individuálneho reflektora alebo skupiny reflektorov
  • základné nastavenia: vypnúť / zapnúť, intenzita + / -
  • užívateľom definované pokročilé nastavenia: časovače, nastavanie odstrašenia, nastavenie citlivosti fotobunky, voliteľný externý telemetrický vstup, jemný štart, sieťové nastavenia, konfigurácia názvov reflektorov / skupín reflektorov
  • diagnostika pre okamžitú spätnú väzbu o stave každého svetla
  • úplná ochrana heslovým systémom (užívateľ / administrátor)

 

Instantné riadenie pomocou rýchlo dostupnej Domovskej stránky

 

web rozhranie pre riadenie reflektorov Raytec          web rozhranie pre riadenie reflektorov Raytec

Zodpovedný personál môže jednoducho otvoriť webové rozhranie ktoréhokoľvek reflektora v sieti pomocou Raytec aplikácie, ktorá slúži na vyhľadávanie zariadení v sieti.

Za účelom získania instantnej kontroly nad reflektorom, môže operátor stlačiť tlačidlo „override" , ktoré je umiestnené na domovskej stránke, čo mu umožní 30 minút ovládať zariadenie, ktoré po tomto časovom intervale prejde do automatického nastavenia.

 

Instantné riadenie ponúka užívateľom možnosť:

  1. Upraviť výkon každého jednotlivého reflektora alebo skupiny reflektorov.
  2. Krátkodobo zosilniť výkon reflektora alebo skupiny reflektorov o 20%.
  3. Nastaviť reflektor alebo skupinu reflektorov do módu „odstrašenia".

 

Nastavenie výkonu

Na základe poplachu môže byť v kľúčovej oblasti záujmu aktivovaná skupina reflektorov s možnosťou upravenia ich výstupného výkonu za účelom dosiahnutia čo najlepšej kvality obrazu.

Napríklad, úroveň osvetlenia môže byť zvýšená, aby bolo možné zreteľnejšie vidieť vzdialený objekt a zároveň ho aj presne identifikovať. To isté platí aj v prípade, že je objekt umiestnený v popredí. Vtedy môže byť úroveň osvetlenia znížená, aby sa predišlo nežiaducemu preexponovaniu snímanej scény.

Zvýšenie výkonu: vzdialený objekt                                                      Zníženie výkonu: objekt v popredí

Zvýšenie výkonu: vzdialený objekt          Zníženie výkonu: objekt v popredí

 

Zosilnenie

Okrem uvedeného, môže byť použitá funkcia zosilnenia, ktorá umožní zvýšiť výkon na 120% počas krátkeho časového úseku. Táto funkcia poskytuje dodatočné prisvietenie snímanej scéne, čo vedie k zvýšeniu detailov v obraze, alebo môže byť nápomocná pri procese ostrenia kamery.

 

Odstrašenie

Ak operátor nerozpozná určitý objekt, a ak je monitorovaná oblasť vybavená reflektormi s bielym svetlom, tak môže použiť funkciu „odstrašenia", ktorá prepne reflektor alebo skupinu reflektor do „blikajúceho" módu.

 

Funkcia odstrašenia s blikajúcim módom

 

Osvetlenie hralo vždy významnú rolu pri zvyšovaní bezpečnosti. Rast dohľadového IP sektora a samotná skutočnosť, že všetky kamery (okrem termovíznych kamier) potrebujú špeciálne osvetlenie, aby poskytovali kvalitný obraz, viedol k tomu, že sa IP reflektory stavajú dôležitou súčasťou bezpečnostných inštalácií.

2016-03-18 Home, Aktuality
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy