geovision aktuality

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

GV-VMS: Nová verzia 17.1

GV-VMS: Nová verzia 17.1

Spoločnosť Geovision predstavila novú verziu komplexného video manažment systému, ktorý umožňuje zaznamenávať až 64 video kanálov (GeoVision IP zariadení alebo IP zariadení tretích strán). Systém GV-VMS ponúka širokú škálu inteligentných video analytických nástrojov, ktoré zabezpečujú precízne monitorovanie a signifikantne redukujú potrebu manuálneho dohľadu.


Novinky:

 • Podpora dekódovania GPU na platforme ôsmej generácie procesorov Coffee Lake.
 • Podpora bezplatného prístupu k jednej externej grafickej karte NVIDIA. Pri spoplatnenej verzii podpora až štyroch ďalších grafických kariet.
 • Podpora single a dual stream nahrávania.
 • Podpora AES kryptovania.
 • Funkcia PopUp okna pre zobrazenie „Live“ obrazu na základe detekcie pohybu a aktivácie DI na separátnom monitore.
 • Možnosť vytvárať skupiny kamier.
 • Plánovač sieťového pripojenia pre WebCam Server, Mobile servis a GV-Edge Recording Manager.
 • Audio prenos k viacerým kamerám.
 • E-mailové upozornenia v prípade zlyhania prihlásenia.
 • Zjednodušený proces pridávania viacerých kamier tretích strán cez protokol ONVIF / RTSP.
 • Podpora prechodu PTZ kamery na preset pozíciu pomocou GV-Joystick V2.
 • Možnosť úpravy databázových názvov Microsoft SQL Servera.
 • Multicast funkcia pre prenos videa.
 • Podpora funkcie rozpoznávania tvárí pomocou kamery GV-VD8700.
 • Detekcia osôb. Udalosti detekcie pohybu aktivované len pohybom osoby.
 • Funkcia prehrávania objektov indexu z „Live zobrazenia“ a ViewLog-u.
 • Vylepšené užívateľské rozhranie aplikácie Remote ViewLog.
 • Podpora renderovania E-map do PDF.
 • 3-D E-Map zobrazenie v aplikácii Remote E-Map.
 • Podpora TLS E-mail kryptovania.
 • Nové módy zlučovania videa pre export viacerých záznamov naraz.
 • Nové užívateľské rozhranie položky „IP Camera“.
 • Doplnená možnosť ‘Použiť sekundárny stream FIFO’ do nastavení CMS Servera.
 • Možnosť aktivácie a deaktivácie funkcie GPU dekódovania z nastavenia „Pri spustení“.
 • Prístupové oprávnenia systému Windows pre Remote ViewLog.
 • Viacjazyčné E-mailové poplachové správy.

 

Opravy:

 • Nepravidelné zobrazovanie chybového hlásenia “Decoder Open fail” pri pripájaní IP zariadení.
 • Neschopnosť uloženia nastavení nahrávania ako „Urgent Event“ pri štarte programu „Watchdog“.
 • Pripojenie ku GV-SD3732 spôsobuje opakované pripájanie a odpájanie IP kamier.
 • Použitie tlačidla Focus In/Out v aplikácii GV-Eye spôsobuje rozostrenie.
 • Video oneskorenie cca 1-2 sekundy po prepnutí nastavenia kamery na hlavný stream v Matrix zobrazení a aplikácii GV-Control Center.
 • Kvalita obrazu niektorých IP kamier zredukovaná po pripojení GV-Control.
 • Neschopnosť prehrávania I/O udalostí cez WebCam Server.
 • Zlyhanie systému spôsobené pripojením ku kamerám s názvom dlhším ako 32 znakov cez  ONVIF.
 • Neschopnosť získania pridelených názvov preset pozícii PTZ kamier pripojených cez ONVIF.
 • Niektoré udalosti detekcie pohybu nie sú zaznamenané a stav monitorovania nezmenený pri detekcii pohybu.
 • Zmena označenia niektorých zariadení GV-EBL2702 / EDR2700 / EFD2700 pri vyhľadávaní kamier cez „IP Device Setup“.
 • Prekročenie limitu pripojenia s kamerami Sony SNC-EM632R a SNC-EM602R F/W 2.7.2.
 • Deformovaný POS text pri použití Epson POS zariadení.
 • Funkcia snímkovania neodpovedá, keď je povolená funkcia „Fisheye dewarp“ na GV-VMS s Portugalským operačným systémom.
 • Zobrazenie správy “error SMTP server no response” pri testovaní E-mailových notifikácií.
 • Neschopnosť pripojenia Hacking Hi3518 cez ONVIF protokol.
 • Nefunkčné „Live“ zobrazenie Hikvision DS-2CD23335FWD-I F/W V5.5.0 v GV-VMS V16.11.0.0.
 • I/O stav GV-Center V2 nezodpovedá zoznamu I/O zariadení GV-VMS ak je  I/O zariadenie opakovane aktivované a deaktivované v aplikácii GV-Center V2.
 • Časová os zaznamenaných udalostí je zobrazovaná aj po ich manuálnom vymazaní.
 • Chýbajúce udalosti medzi 23:00 a 00:00 v zozname udalostí pri prehliadaní záznamu z GV-SNVR pomocou aplikácie Remote ViewLog.
 • Ojedinelé prázdne zobrazenie časovej osi vo Viewlog-u, ak je povolená automatická detekcia pohybu a automatické monitorovanie.
 • Neschopnosť otvoriť zálohovacie súbory uložené v .exe formáte pomocou funkcie „Save as Avi“.
 • Ojedinelé zobrazenie H.265 záznamu v rozlíšení 2592 x 1520 / 20 fps na 1-3 v zelenej farbe vo viac obrazovom móde.
 • Neschopnosť prístupu k záznamu cez funkciu „Remote Play Back“.
 • Nezobrazovanie pridelených názvov kamier v zálohovanom videu pomocou EZViewlog500.
 • Nesprávne nahrávanie typov video udalostí a ich následná neschopnosť recyklácie.
 • Zaznamenané udalosti na časovej osi sa nezobrazujú počas prehrávania, ak je limit prehrávanie nastavený na 1 deň a prihlásený užívateľ zvolí iný čas prehrávania.
 • Generovanie „duchov“ v obraze počas pohybových udalostí vo viac obrazovom rozložení, ak je video zobrazené v Matrix zobrazení pripojeného GV-Control Centra.
 • Nepripojená snímka pred odoslaním e-mailovej poplachovej notifikácie.
 • Možnosť prístupu WebCam Servera pomocou rovnakej URL na inom počítači bez potreby zadania prihlasovacej stránky.
 • Preblikávanie obrazu na zeleno alebo sivo v Matrix Zobrazení pripojeného GV-Control Centra kvôli klesajúcej prenosovej rýchlosti.
 • Ojedinelý problém so zamŕzaním obrazu pri prehrávaní H.265 video obsahu.

 

Vylepšenia:

 • Detekcia GV-USB dongla a automatická inštalácia USB ovládačov počas procesu inštalácie.
 • Dlhšie pripájanie GV-VMS k IP kamerám kvôli zhoršeným sieťovým podmienkam.
 • Možnosť obnovenia predchádzajúcej 3D E-Map schémy v E-map okne.
 • Doplnené nové funkcie pre nástroj licenčnej aktivácie.
 • Aktualizácia licencie pomocou registrovaného sériového čísla.
 • Možnosť pridať a zmazať IP kamery cez nástroj licenčnej aktivácie.
 • Možnosť znovu pridelenia zaregistrovanej licencie na iný cieľový počítač.
 • Softvérová licenčná aktivácia dostupná pre kamery pripojené cez RTSP protokol v rovnakej sieti.
 • Časový interval medzi E-mailovými notifikáciami zmenený z minút na sekundy.
 • Vylepšené užívateľské rozhranie konfigurácie QView.
 • Obraz kamery aktualizovaný po pretiahnutí na časovú os záznamníka.
 • Možnosť aplikácie RepairLog500.exe opraviť poškodené súbory bez zlyhania systému.
 • Zmena farby názvu kamery v zozname počas výpadku pripojenia alebo odpojenia.

 

Zmeny:

 • Zmena farby v stave monitorovania kamier z GV-VMS v „Live“ zobrazení a Matrix oknách GV-Control Centra.
 • Zvýšený prah recyklácie z minima 5GB na maximum 999GB.
2018-05-31 Home, Aktuality
Porovnať
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy