riešenia Flir termovízne kamery

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

Termovízne kamery pre bezpečnostné aplikácie

Bežné CCD kamery prešli v poslednej dobe prudkým vývojom a dosiahli vlastnosti, ktoré im umožňujú stále širšie uplatnenie v bezpečnostných aplikáciách. Aj napriek tomuto pokroku citlivosť CCD kamier stále nepostačuje reálnym potrebám. Preto pre aplikácie, kde je nedostatok osvetlenia, sa začínajú stále častejšie uplatňovať termovízne kamery. V tomto príspevku by sme chceli vysvetliť, čo to vlastne termovízia je, ako sa dá efektívne využiť a aké má prednosti.

Termovízne kamery FLIR 

Termografia

termografiaInfračervená termografia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá analýzou teplotného poľa vyžarovaného telesom. Vykonáva sa bezkontaktným spôsobom pomocou termografických snímacích zariadení. Tieto zariadenia analyzujú žiarenie v infračervenej oblasti elektromagnetického spektra a výsledky prevedú do obrazových snímkov pozorovateľných ľudským okom. Takto zachytené snímky zobrazujú teplotné polia povrchu pozorovaného objektu.

Odbor termografie sa v širšom meradle rozvinul v spojitosti s rozšírením infračervených kamier, pre ktoré sa všeobecne zaužívalo slovo termovízna kamera, resp. termovízia. Tento termín vznikol z názvu prvého výrobcu infračervených kamier, firmy Thermovision, dnes FLIR.
 

Termovízia

Je všeobecne známe, že elektromagnetické žiarenie zaberá širokú škálu vlnových dĺžok. Od najkratších (gama žiarenie), až po dlhé (rádiové vlny). Viditeľné svetlo je len malou časťou tohto spektra. Človek časom vyvinul veľké množstvo systémov pre rôzne funkčné využitie elektromagnetického žiarenia. Každý využíva určitú časť z tohto spektra. Termovízia je jednou z nich.

Každé teleso, ktoré má teplotu vyššiu ako 0 kelvinov (-273,15°C), vyžaruje svojím povrchom energiu, ktorá sa v najväčšej miere prenáša v infračervenom spektre (IR). Termovízia je snímanie pozorovaného telesa v oblasti tohto, pre ľudské oko neviditeľného žiarenia. Teplocitlivé snímače termovíznych kamier sú schopné toto IR žiarenie účinne zachytiť a previesť na elektrický signál, ktorý sa dá zobraziť na monitore. Keďže sú tieto systémy veľmi citlivé, dokážu zachytiť aj malé rozdiely (desatiny stupňa). Môžu pracovať v troch vlnových rozsahoch - SWIR (1,1-2,5μm), MWIR (2,5-7,5μm) a LWIR (7,5-15μm).
 

Termovízne kamery

Obraz z termovíznej kameryKonštrukcia termovíznych kamier je v princípe podobná, ako konštrukcia bežných CCD kamier. Základným rozdielom je snímač, ktorý je u termovíznych kamier citlivý na IR žiarenie. Poznáme dva principiálne podobné spôsoby snímania - s chladeným a nechladeným snímacím systémom. V bežnej praxi sa v súčasnosti používajú hlavne kamery s nechladeným snímacím systémom, pretože sú jednoduchšie a cenovo dostupnejšie.

Objektívy termovíznych kamier, ktoré dokážu prepúšťať IR žiarenie, sú z úplne iného materiálu, ako bežné objektívy. Najčastejšie sa v praxi používajú objektívy s germániovými, silikónovými, alebo zinkovo selénovými šošovkami. Pre vylepšenie vlastností majú tieto šošovky špeciálnu povrchovú úpravu.

Rôzni výrobcovia ponúkajú rôzne modely termovíznych kamier s rôznymi typmi nechladených mikrobolometer detektorov. Najčastejšie používané materiály sú ...: vanád oxid, amorfný kremík (α-Si) a Barium Strontium Titaničitan (BST).

Nevýhodou termovíznych detektorov, ktoré používajú α-Si alebo BST technológie je, že ich nie je možné vystaviť priamemu slnečnému žiareniu. To ich dokáže po určitom čase poškodiť natoľko, že sa stanú nefunkčnými. Mnohí výrobcovia bohužiaľ ponúkajú práve tieto systémy, hlavne z dôvodu ich nižších výrobných nákladov.

Vývoj v tejto oblasti však naďalej pokračuje a novovyvinuté detektory už túto vážnu nevýhodu termovíznych kamier nemajú. Spoločnosť FLIR Systems vyvinula a vo všetkých svojich kamerách používa nechladený Vox mikrobolometer - technológiu pre solárnu imunitu. Kamery FLIR sa nepoškodia, ani keď sa slnko pohybuje v zornom poli kamery.
 

Použitie termovíznych kamier v praxi

Prvé termovízne kamery pre bezpečnostné aplikácie začala vo väčšom rozsahu využívať americká armáda. Vzhľadom k tomu, že ich výroba bola donedávna finančne vysoko náročná, ich použitie pre komerčné účely bolo len sporadické. Postupný vývoj a zlacňovanie výroby umožnili, že sa termovízne kamery začínajú používať čoraz častejšie. Pre svoje špecifické vlastnosti sa už dlhodobejšie s výhodou používajú v námorníctve a letectve. Poslednou oblasťou, v ktorej termovízne kamery nachádzajú svoje široké uplatnenie, sú systémy priemyselnej televízie.

Termovízia ako systém pre nočné videnie ponúka rad výhod oproti iným systémom, pretože nevyžaduje žiadne nasvietenie pozorovanej scény. Nedochádza k oslepeniu silným proti- svetlom a vidí aj cez hmlu, dážď či sneženie. Prakticky za akých-koľvek svetelných či poveternostných podmienok ponúka jasný kontrastný obraz.

Porovnanie bežnej kamery s termovíznou kamerou 

Termovízia ako systém pre nočné videnie je určený pre políciu, armádu a bezpečnostné služby. Je veľmi vhodný aj na zabez-pečenie perimetrickej ochrany väčších objektov. A to nielen kvôli špecifickým vlastnostiam, ktoré ponúka, ale dokonca aj z ekonomického hľadiska. A to aj napriek skutočnosti, že termovízne kamery sú drahšie ako bežné CCD kamery. V porovnaní s bežnými CCD kamerami je na rovnaký objekt potrebné osadiť v priemere o polovicu menej kamier. Z toho vyplývajú aj nižšie nároky na celý systém. Navyše termovízne kamery nevyžadujú žiadne nasvietenie pozorovanej scény, čo sú ďalšie ušetrené náklady. V horizonte 3-5 rokov ušetrí systém energiu a náklady na údržbu natoľko, že v konečnom dôsledku bude tento systém ešte lacnejší ako systém s bežnými kamerami.
 

Mobilné termovízne kamery pre bezpečnostné aplikácie

termovízna kamera FlirŠpeciálne termovízne kamery v mobilnom prevedení nachádzajú svoje uplatnenie v armáde, polícii, mestskej polícii a SBS. Dokážu byť veľkým pomocníkom najmä pri sledovaní a odhaľovaní trestnej činnosti hlavne v noci, pretože kamera vidí aj v absolútnej tme.

Príkladom takejto kamery je model H-Series od spoločnosti FLIR. Táto termovízna kamera plní aj tie najnáročnejšie požiadavky na kva-litu obrazu ako aj na prácu v drsných poveternostných podmienkach. Kamera má robustné prevedenie a je vybavená zariadením na záznam snímaného obrazu. Ten sa dá v prípade potreby použiť ako dôkazový materiál. Spektrum využitia termovíznych kamier za účelom zvýšenia ochrany osôb a majetku je v skutočnosti veľmi rôznorodé. Je možné predpokladať, že ich ďalší vývoj a zlacňovanie výroby prinesú ďalšie možnosti ich nasadenia v praxi.


Porovnať
Pokračovať v nákupe Porovnať

Produkt bol pridaný do Vášho wishlistu.

Pokračovať v nákupe Môj wishlist
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy