podpora pre značku Flir

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

Termovízia: Ako ďaleko s tým dovidím?

Ručná termovízna kamera FLIRNajčastejšou prvou otázkou ľudí, ktorí zvažujú kúpu termovíznej kamery, je: „Ako ďaleko s tým dovidím?". Je to opodstatnená otázka, no odpoveď na ňu nie je jednoduchá. Všetky termovízne kamery umožňujú vidieť slnko, ktoré je vzdialené 146 miliónov kilometrov od Zeme. No bolo by zavádzajúce povedať, že ich môžeme používať na takúto vzdialenosť. Tak ako to je?

Termovízia je technológia, ktorá umožňuje detekčné videnie v úplnej tme, a to aj v zhoršených klimatických podmienkach. K narušeniu stráženého priestoru dochádza najčastejšie práve v noci. A práve vtedy majú ostatné zobrazovacie systémy sťažené až znemožnené podmienky.

Typickou aplikáciou pre termovízne kamery je napríklad kontrola štátnych hraníc. Strážne veže sú rozmiestnené vo štvorkilometrových alebo väčších vzdialenostiach. Musia tak byť schopné detegovať na vzdialenosť minimálne dvoch kilometrov a zaručiť tak plné pokrytie hranice.

Vedieť, ako ďaleko môžete vidieť s termokamerou, a na akú vzdialenosť ju môžete použiť, je určite dôležité ešte pred samotnou kúpou kamery. Pri tomto druhu kamier sa zvykne udávať detekčná vzdialenosť. Čo to však znamená a ako sa určuje? To sa teraz pokúsime objasniť.

Najskôr si musíme objasniť pojmy, ktoré budeme používať. Predmet, ktorý chceme sledovať, nazývame „cieľ" alebo „objekt". Vzdialenosť, na ktorú môžeme daný cieľ vidieť, nazývame „dosah". Medzi týmito dvoma premennými platí jednoduchá rovnica. Čím väčší objekt tým väčší dosah. Čo však znamená vidieť objekt?


Vidieť objekt


termovízna kamera FLIR využitá na poľovačkeDefinovanie, kedy je objekt „videný", môže byť pre každého používateľa veľmi subjektívne. Je preto potrebné stanoviť určité kritériá.
Spoločnosť FLIR na to používa tzv. Johnsonové kritéria. John Johnson, vedec z United States Army Night Vision & Electronic Sensors Directorate (NVESD), vypracoval kritériá, ktoré stanovujú efektívny dosah infračervených kamier. Aj keď boli tieto kritériá vyvinuté pre armádu (preto aj použitie pojmu „cieľ", ktorým sa označuje objekt záujmu), sú tiež používané k charakterizácii dosahu komerčne dostupných termovíznych systémov. Podľa týchto kritérií rozlišujeme medzi tromi stupňami „videnia":

 • Detekcia
  Je zistenie, či je objekt prítomný alebo nie. Detekciou sa myslí stav, kedy sa pozorovaný objekt premieta na snímací prvok kamery tak, že jeho rozmer (veľkosť) pokrýva aspoň 1,5 pixlov (1,5 px je ekvivalentná 0,75 "cyklov", čo je pôvodná jednotka rozlíšenia, použitá v definícii Johna Johnsona).
   
 • Rozpoznanie
  Je definované, ako vidieť o aký typ objektu sa jedná. To znamená, že pozorovateľ je schopný rozlíšiť napr. medzi osobou, zvieraťom, autom alebo akýmkoľvek iným objektom. Aby to bolo možné, je nutné, aby každých 0,75 m pozorovaného objektu pokrylo najmenej 6 bodov snímacieho prvku kamery.
   
 • Identifikácia
  Tento termín je často používaný vo vojenskej terminológií v zmysle vidieť, či je niekto/niečo "priateľ alebo nepriateľ". Pre tento účel je stanovené, že každých 0,75 m sledovaného objektu musí byť vykreslených aspoň 12 pixelmi.

Príklad:


Podľa Johnsonových kritérií je kritický rozlišovací rozmer pre človeka 0,75 m. Ak chceme zistiť Detekčnú, Rozpoznateľnú alebo Identifikačnú vzdialenosť, budeme potrebovať 1.5, 6 resp. 12 pixlov na 0,75 m v príslušnej rovine. To znamená, že:

1,5 px/0,75 m = 2 px/m
6 px/0,75 m = 8 px/m
12 px/0,75 m = 16 px/m

Dajme tomu, že človek má 1,8 m x 0,5 m, takže človek by mal pokrývať na snímacom prvku:

Pre detekciu:
Vertikálne min.: 1,8 m x 2 px/m = 3,6 px
Horizontálne min. 0,5 m x 2 px = 1 px

Pre rozpoznanie:
Vertikálne min.: 1,8 m x 8 px/m = 14,4 px
Horizontálne min. 0,5 m x 8 px = 4 px

Pre identifikáciu:
Vertikálne min.: 1,8 m x 16 px/m = 28,8 px
Horizontálne min. 0,5 m x 16 px = 8 px

detekcia termovíznou kamerou
Detekcia: Je možné vidieť, že tam niečo je. Nie je však možné určiť o čo sa jedná.


rozpoznanie termovíznou kamerou FLIR
Rozpoznanie: Je možné vidieť, že je to človek a nie napríklad zviera.


identifikácia termovíznou kamerou FLIR
Identifikácia: Je možné vidieť, že človek niečo drží, asi pušku.


V princípe platí, že čím má kamera väčšie rozlíšenie a objektív väčšiu ohniskovú vzdialenosť (respektíve užší uhol záberu), tým má aj väčší dosah na príslušný objekt.

Pre každú termovíznu kameru (určenú pre bezpečnostné účely) z ponuky spoločnosti FLIR sa uvádza dosah práve v týchto troch úrovniach: Detekcia, Rozpoznanie, Identifikácia.
A to pre dva objekty: Človek resp. Auto.
 

Porovnanie dosahu najpoužívanejších modelov:

dosah termovíznej kamery FLIR LS-X


dosah termovíznej kamery FLIR LS-XR


dosah termovíznej kamery FLIR Scout II 240


dosah termovíznej kamery FLIR Scout II 320

Na dosah kamery môžu mať vplyv aj iné premenné ako napríklad teplotný kontrast, vlhkosť vzduchu a podobne. Tie však na všetky kamery vplývajú rovnako, preto sa im v tomto článku nevenujeme. Pre viac informácii o týchto vplyvoch sa dočítate v technickej správe FLIRu, z ktorej boli čerpané aj tieto informácie. Kompletnú technickú správu (v angličtine) si môžete prečítať tu.


Porovnať
Pokračovať v nákupe Porovnať

Produkt bol pridaný do Vášho wishlistu.

Pokračovať v nákupe Môj wishlist
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy