riešenia Flir termovízne kamery

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

Efektívne riešenie pre ochranu perimetra

Výzvou pre odborníkov na CCTV technológie je zabezpečiť, aby bol kamerový dohľad perimetrického systému účinný 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. A to všetko bez ohľadu na to, či je deň, noc, či prší, sneží, alebo je hmla...

Využitie termovíznych kamier na ochranu perimetra 

Odborníci vedia, že ochrana perimetra rozľahlých areálov má svoje špecifiká. Jedným z rozhodujúcich faktorov je dĺžka ochranného oplotenia, ktorá niekedy dosahuje aj niekoľko kilometrov. Návrh a výber vhodných technológií na ochranu je preto veľmi náročný, pretože sa často jedná o prísne strážené objekty. Navrhnuté systémy musia splňať mnoho dôležitých kritérií, medzi ktoré patria hlavne vysoká funkčnosť, spoľahlivosť a v neposlednom rade dnes stále viac preferovaná ekonomická efektívnosť.

Pre zabezpečenie obvodu chráneného areálu, sa zvyknú používať kombinované technológie. Takmer vždy je to kombinácia mechanických zábran (oplotení) so systémom detekcie narušenia. Doteraz používané systémy detekcie, aj napriek ich vysokej technickej úrovni, sa nedokážu vyhnúť určitému percentu falošných poplachov. Preto je detekčný systém často doplnený kamerovým systémom, ktorého hlavnou úlohou je verifikovať už ohlásené narušenie, to znamená poskytnúť strážnej službe informáciu, či systémom signalizované narušenie je skutočné, alebo nie. Ak áno, tak kamerový systém by mal poskytnúť informáciu o aký druh narušenie sa jedná. Táto informácia je veľmi dôležitá, pretože je rozhodujúca pred rozhodnutím, aký bude spôsob reakcie a či sa na miesto narušenia vyšle hliadka. Dnes dodávané kamerové systémy to dokážu celkom uspokojivo. Ale ani tie najkvalitnejšie to nedokážu v noci bez prídavného osvetlenia. V prípade nepriazne počasia (dážď, sneženie) a počas hmly to bohužiaľ nedokážu vôbec.

Existuje viacero riešení perimetrických systémov. Všetky majú svoje výhody a nevýhody. Niektoré si vyžadujú na začiatku vyššie obstarávacie náklady, niektoré sú naopak lacnejšie. Tie lacnejšie okrem častých funkčných nedostatkov spotrebujú veľa el. energie a vyžadujú pravidelnú výmenu náhradných dielov. Ak chceme získať úplný obraz o celkových nákladoch na prevádzku pre určité riešenie, musíme preto brať do úvahy nielen počiatočné obstarávacie náklady, ale aj náklady na prevádzku a údržbu. Veľakrát prevádzkové náklady systému počas niekoľkých rokov presiahnu obstarávacie náklady. Na tento fakt sa pri výbere vhodnej technológie často zabúda...
 

Elektrifikované ploty

Elektrifikovaný plot môže byť veľmi rentabilný nástroj na udržanie narušiteľa mimo kritických oblastí. K zvýšeniu bezpečnosti, môže byť vybavený senzormi, ktoré vytvoria automatický poplach, keď sa niekto dotkne plotu. V každom prípade oplotenie je potrebné doplniť ďalšími technológiami, ako sú CCTV kamery, alebo pešie hliadky, aby zistili, čo sa deje okolo plotu.
 

Rádiofrekvenčná detekcia narušenia - (RFID)

Rádiofrekvenčný detekčný systém je pre ochranu perimetra často používaný. Je to pomerne spoľahlivý nástroj. Funkčne je založený na dvoch špeciálne navrhnutých kábloch, z ktorých jeden vysiela vysokofrekvenčné vlny, druhý tieto vlny prijíma. Zmeny v intenzite prenosu signálu medzi vysielacím a prijímacím káblom sa analyzujú pomocou signálneho procesora. Ak sa signál zmenil, znamená to, že je niekto alebo niečo je v blízkosti káblov a spustí sa alarm. Modernejšie systémy dokážu identifikovať rozdiel v sile signálu, ktorý je spôsobený prítomnosťou človeka, alebo malého zvieraťa. Tak, ako v prípade elektrifikovaných plotov, systém je potrebné doplniť ďalšími technológiami, ako sú CCTV kamery, alebo pešie hliadky, aby zistili, čo v skutočnosti vytvára alarm. 
 

Uzavretý-televízny okruh (CCTV) v kombinácii s bežným osvetlením

Uzavreté kamerové systémy využívajúce CCD kamery sú efektívnym nástrojom pre zabezpečenie a monitorovanie strážených priestorov. Avšak, rovnako ako ľudské oko, ani CCD kamery nevidia dobre v úplnej tme a pri nepriazni počasia (hmla, dážď, sneženie). Aby mohol byť strážený priestor neustále pod dohľadom CCTV kamier, musí byť kompletne nasvietený, čo nie je vždy možné, pretože svetlo preniká len do určitej obmedzenej vzdialenosti. Okrem toho umelé osvetlenie vytvára tiene a tým stanovuje trasu, v ktorej sa môže narušiteľ skryť a prejsť bez odhalenia. Veľkou nevýhodou je, že CCD kamery aj pri dostatočnom umelom osvetlení poskytujú zašumený obraz a ten obmedzuje, prípadne až znemožňuje použitie dnes už bežnej video detekcie.

Zabezpečenie umelého osvetlenia pozdĺž celého perimetra je nielen investične náročné, ale vysoké sú aj jeho prevádzkové náklady (el.energia, údržba, výmena osvetľovacích telies atd.).  
 

Porovnanie nočného záberu bežnej kamery a termovíznej kameryZavretý-televízny okruh (CCTV) v kombinácií s IR prisvietením

Osvetlenie s IR reflektormi, nazývané niekedy aj aktívne infračervené prisvitenie, vysiela infračervené žiarenie do priestoru pred kamerou. CCD kamery, ktoré dokážu snímať obraz nasvietený IR reflektorom, poskytujú len monochromatický obraz. Strážený priestor sledovaný kamerou musí byť neustále kompletne nasvietený, čo nie je vždy možné, pretože svetlo preniká len do určitej obmedzenej vzdialenosti. Osvetlenie vytvára tiene a tým stanovuje trasu, v ktorej sa môže narušiteľ skryť a prejsť bez odhalenia. Ďalšou nevýhodou je, že žiariaci IR reflektor priťahuje lietajúci hmyz pohybujúci sa tesne pred objektívom kamery, čo obmedzuje, prípadne až znemožňuje použitie dnes už bežnej video detekcie.

Zabezpečenie umelého osvetlenia pozdĺž celého perimetra pomocou IR reflektorov je investične veľmi náročné. Náklady na jeho prevádzku a údržbu sú v porovnaní s bežným osvetlením o niečo nižšie. 
 

Termovízne kamery prinášajú nové možnosti riešenia


Novým nástrojom pre kamerový dohľad v úplnej tme a v najrôznejších poveternostných podmienkach sú termovízne kamery. Princípom termovíznej kamery je "videnie" tepelnej energie vyžarovanej z pozorovaných objektov. Špeciálny snímací senzor termovíznej kamery sníma teplotné rozdiely medzi pozorovanými objektami a premieňa ich na obraz. Na rozdiel od CCD kamier a iných systémov nočného videnia, ktoré na vytvorenie obrazu vyžadujú aspoň malé množstvo svetla, termovízne kamery nepotrebujú svetlo vôbec. Výhodou je, že ich vôbec neovplyvňujú žiadne svetelné zmeny pozorovanej scény. Nevytvárajú žiaden šum v obraze, ktorý pri video detekcii spôsobuje falošné alarmy (bežné pri CCD kamerách). Je prakticky nemožné sa pred nimi ukryť. Nie je možné ich zaslepiť silným rotisvetlom. Termovízne kamery poskytujú ostrý a jasný obraz aj v úplnej tme, hmle alebo dyme, počas sneženia aj za silného dažďa. Jedným z najznámejších výrobcov termovíznych kamier je spoločnosť FLIR (USA). Ako jediná používa u svojich kamier nechladený Vanadium Oxide senzor, ktorý má vynikajúce snímacie vlastnosti a je odolný proti poškodeniu priamym slnečným žiarením. Termovízne kamery sa dodávajú s rozlíšením 240 x 120, 320 x 240 a najnovšie aj 640 x 480 bodov. Termovízne kamery neobsahujú žiadne pohyblivé časti a nepotrebujú žiadnu pravidelnú údržbu. Pri zabezpečení perimetra ponúkajú termovízne kamery rad výhod oproti bežným kamerám. Pre sledovanie rovnakej vzdialenosti postačuje približne polovičný počet kamier. Tým sa znižujú obstarávacie náklady na všetky časti systému ako sú kabeláž, stĺpy, diskový priestor nahrávacieho zariadenia a podobne. Ako už bolo spomínané, termovízne kamery nepotrebujú žiadne osvetľovacie prvky, a tým odpadá aj táto finančne náročná položka. 
 

Rozhodnite sa, ktorú technológiu použijete

VýhodyNevýhody
CCTV s tradičným alebo s LED osvetlením
 • Dobrá viditeľnosť cez deň
 • Relatívne nízke počiatočné náklady
 • Umožňuje identifikáciu osôb
 • Na pokrytie väčšej plochy musí byť nainštalované veľké množstvo kamier
 • Limitovaná detekcia v noci. Svetlá osvetlia len určitú plochu
 • Limitované schopností v hmle, daždi ...
 • Vysoká spotreba energie prídavného osvetlenia
 • Vysoké náklady na údržbu osvetlenia: materiál a práca
Elektrické ploty
 • Vytvára fyzickú bariéru
 • Umožňuje zastaviť útočníka
 • Pracuje ako cez deň tak aj v noci
 • Vyššie počiatočné náklady
 • Komplikovanejšie stavebné práce
 • Vysoká spotreba energie
 • Je potrebné ju doplniť o CCTV (+ osvietenie alebo infračervene prisvietenie ) na zistenie či je alarm falošný alebo pravdivý
Rádiofrekvenčná detekcia narušenia
 • Plne automatický systém
 • Pracuje ako cez deň tak aj v noci
 • Pracuje aj za zhoršeného počasia
 • Vyššie počiatočné náklady
 • Komplikované stavebné práce
 • Po inštalácii sa vyskytujú časté poruchy a je nutná stála údržba
 • Veľa falošných alarmov
 • Je potrebné ju doplniť o CCTV (+ osvietenie alebo infračervene prisvietenie ) na zistenie či je alarm falošný alebo pravdivý
Termovízia
 • Celkový prehľad
 • Môže byť využívaná ako v noci tak aj cez deň
 • Pracuje prakticky za každého počasia
 • Vidí aj cez silné protisvetlo, dym, hmlu...
 • Finančne nenáročná údržba, malá kazivosť
 • Nízka spotreba energie
 • Je ťažké sa ukryť pred termovíznym videním
 • Je prakticky nemožné sa maskovať pred termovíznym videním
 • Vyššie počiatočné náklady na kamery
 • Potenciálny páchateľ je ľahko detekovaný ale nie identifikovaný


Záver

Z pohľadu ekonomickej efektívnosti sa systémy perimetrickej ochrany s použitím termovíznych kamier javia ako jedno z vhodných riešení. Aj napriek tomu, že termovízne kamery sú drahšie ako CCD kamery, na rovnakú plochu je postačujúce umiestniť podstatne menší počet kamier. Z toho vyplývajú výrazne nižšie náklady na stavebné a inštalačné práce. Termovízne kamery nevyžadujú inštaláciu žiadnej doplnkovej technológie na osvetlenie, pretože poskytujú jasný obraz aj bez neho. Naviac náklady na prevádzku a údržbu sú u termovíznych kamier výrazne nižšie, ako u iných systémov. Termovízne kamery sa donedávna používali hlavne pre špeciálne účely v armáde a polícii. Pre svoje vynikajúce vlastnosti sa v poslednej dobe s nimi stále častejšie stretávame aj v komerčnej praxi, hlavne pri ochrane dôležitých objektov.


Porovnať
Pokračovať v nákupe Porovnať

Produkt bol pridaný do Vášho wishlistu.

Pokračovať v nákupe Môj wishlist
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy