riešenia kamerových systémov eneo

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

RIEŠENIA ENEO

 

Videodohľadové riešenie Eneo pre finančný sektor

Banka

Videodohľadové riešenie pre finančný sektor je jasne definované podľa profesionálnych predpisov

Je samozrejmosťou, že videodohľadové systémy v bankách sú predmetom extrémne vysokých požiadaviek: okrem prevencie pred krádežami, vandalizmom a vlámaniami, ktoré sa zvyčajne dejú v noci alebo počas víkendov, keď v banke nie je prítomný žiadny personál. Videodohľadové riešenie môže taktiež zabrániť neoprávnenej manipulácii s bankomatmi.

Zriadenie optickej videodohľadovej miestnosti vo finančných inštitúciách, ktoré prijímajú a vydávajú bankovky je jasne a priamo regulované profesionálnymi združeniami. Tieto regulácie určujú používanie videodohľadu a minimálne požiadavky, ktoré musí daná technológia spĺňať. Všetky tieto požiadavky sa tu nedajú popísať, pretože obsahujú podrobné informácie od uhla snímania kamery cez rozlíšenie, až po dĺžku záznamu. Všetky kamery kamery musia byť certifikované pomocou stanovených predpisov.

Vonkajšia oblasť je zabezpečená pomocou kamier s vysokým rozlíšením, ktorých uhol snímania pokrýva všetky strany budovy a sú chránené pred vplyvmi počasia príslušným IP štandardom. Pri použití plug&play kamier v bullet prevedení sa dá efektívne predísť sabotáži, pretože so skrytou kabelážou je výrazne ťažšie ak nie absolútne nemožné manipulovať.

Vzhľadom k citlivej oblasti použitia, Eneo odporúča použiť megapixelové kamery s vysokým rozlíšením, ktoré zobrazujú detaily vo vysokom rozlíšení s ostrým obrazom.

Riešenie Eneo pre Commerzbank vo Frankfurte 

Sídlo Commerzbank vo Frankfurte

Softvér pre video manažment zisťuje výpadky a sabotáže  - viac ako 2400 pripojených kamier.

Výrazná architektúra Commerzbank Tower fascinuje veľa návštevníkov Frankfurtu. Za presklenou fasádou, komplexné softvérové riešenie zaisťuje potrebné zabezpečenie v pobočkovej sieti. Systémová aplikácia zahŕňa aktiváciu alarmu na centrálnej ovládacej stanici, nahrávanie alarmových obrazov nezávislé na výrobcovi, časovo riadené funkčné testovanie a monitoring sabotáže využívajúci  porovnávanie s referenčným obrazom.

Vďaka Zelaris softvéru, bol už skôr nainštalovaný dohľadový systém bezproblémovo pripojený bez ohľadu na výrobcu alebo bez drahých nových investícii. Vzhľadom k zapracovaniu analógových a sieťovo založených video systémov poskytuje tento systém vysokú úroveň zabezpečenia investícii a umožňuje kedykoľvek v budúcnosti integráciu nových video dohľadových technológii. Ako rozšíriteľné klient – server riešenie, je taktiež použiteľné vo širokej škále dohľadových systémov. V tomto konkrétnom riešení boli nasledovné požiadavky: výpadok alebo sabotáž monitoringu nainštalovaných kamier v 800 pobočkách Commerzbank v Nemecku a taktiež pripojenie a uloženie aktuálneho obrazu v prípade krádeže.

Výpadok alebo sabotáž je monitorovaná prostredníctvom časovo ovládaného porovnávania referenčného obrazu v centrálnej monitorovacej stanici v Commerzbank Tower. Z  každej externej kamery je vyžiadaný obraz cyklicky alebo podľa vopred naplánovaného rozvrhu. Následne je obraz porovnaný s referenčným obrazom, uloženým predtým a porovnaným pomocou nastavených parametrov.

V celej Commerzbank Tower je použitých viac ako 120 kamier a v blízkych kanceláriách na triedenie hotovosti v zahraničných menách je umiestených ďalších 70 pevných kamier a 15 PTZ kamier.

Vďaka automatickému pravidelnému mesačnému systému testovania v súlade s predpismi pre prevenciu, sa podarilo znížiť počet falošných alarmov hlásených na miestnych policajných staniciach, ktoré sú spoplatnené. Vďaka tomu, že sa každý alarm (aj falošný) ukladá do centrálnej ovládacej stanice, všetko sa dá kedykoľvek zrekonštruovať.

Konfigurovanie monitorovania sabotáže je jednoduchá použitím obsahu obrazu. Okraje a stacionárne obrazové elementy sú taktiež definované a následné kontrolované testom. Následne je monitorovanie spustené do prevádzky a beží automaticky. Testovanie je kontrolované  podľa rozvrhu alebo cyklicky na pozadí. Hlásená je akákoľvek sabotáž ako rozmazanie, strata obrazu, zakrytie alebo vypnutie kamery. 


 

 

Riešenia Eneo pre školy

Škola

Videodohľad v školách je veľmi diskutovaná téma a nemožno ju ľahko zrealizovať bez dodržania početných otázok ohľadom ochrany dát. Avšak, ak zoberieme do úvahy iba škody napáchané vandalizmom na školách, začne byť jasné aká dôležitá téma to je. Napríklad správny celok Darmstadt-Dieburg minie ročne 120 000€ len na vymenenie svojvoľne poškodených okien na školách.  Ale krádeže počítačov, monitorov a projektorov a taktiež násilie medzi študentmi sú bežné v mnohých školách.

Existujú početné príklady, kedy sa vandalizmus a krádeže už po inštalácii nevyskytli, takže kamerový systém slúži veľmi účinne aj v prevencii kriminality. Kamery s vysokým rozlíšením v boxovom (bullet) prevedení, ktoré sú odolné voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, sú umiestnené vonku. Nainštalované sú na budove v dostatočnej výške, nie sú priamo prístupné a ponúkajú perfektný prehľad.

Pokiaľ je na chodbách a školskom dvore rozruch, záznam môže byť permanentný. Pokiaľ sú žiaci v triede počas vyučovacej hodiny, je podstatne menej ruchu, kamery nahrávajú záznam iba v prípade detekcie pohybu.

Samozrejme po skončení vyučovania je na chodbách a školskom dvore minimálny pohyb, kamery môžu byť všeobecne prepnuté do režimu nahrávania s detekciou pohybu, vďaka čomu sa dá ušetriť ukladacie miesto na záznam. Zmena režimu nahrávania je automatická, na základe vopred definovaného časového rozvrhu. 

Riešenie Eneo pre školu Nell Breuning

Škola Nell Breuning v Rödemarku

Študenti, ktorí si odkladajú svoje bicykle na dvore školy Nell Breuning v Rödemarku sa už nemusia báť, že budú musieť ísť po vyučovaní domov pešo.  Ukázalo sa, že použitie videodohľadového systému je účinný nástroj proti častým prejavom vandalizmu a trestnému činu krádeže.  Jedným z cieľov bolo zníženie počtu krádeží a poškodzovania cudzích vecí; ďalším bolo, že rada školy a rodičovská rada pripisovali veľký význam preventívnej kampani. Bolo nainštalovaných 5 kamier s 24-hodinovým záznamom v prípade detekcie pohybu a 2 týždňovým uchovaním záznamu. Po tomto kroku bolo niekoľko páchateľov prichytených na základe zaznamenaných dát, následkom čoho výrazne poklesol počet krádeží a poškodení cudzích vecí. Projekt je považovaný za pozitívny príklad ako urobiť verejné miesta bezpečnejšie a zároveň dodržať usmernenia pri ochrane dát. 


 

 

Riešenia Eneo pre nemocnice

Nemocnica

Videodohľad v nemocniciach je predmetom rovnakých kontroverzných debát ako podobné technológie v školách. Faktom zostáva, že nemocnice chcú sprostredkovať pocit istoty a bezpečia, v ktorom hrajú videotechnológie nemalú rolu. Platí to najmä na pôrodníckych oddeleniach.

Cieľom aplikácie je poskytnúť bezpečnosť bez toho, aby bola viditeľne zobrazená používaná technológia. Pevné dome kamery sú ideálne na tento účel, môžu byť nainštalované takmer neviditeľne na strope vďaka ich sčasti veľmi plochej konštrukcii. Preto sa neodporúča používať kamery v boxovom alebo bullet prevedení, mali by rovnaký význam ako ceduľka: Objekt je monitorovaný kamerovým systémom. 


 

 

Riešenia Eneo pre letiská

Letisko

Letisko je príliš veľký komplex na rozobratie kompletného optimálneho riešenia. Je to kvôli tomu, že jeho infraštruktúra a veľkosť pripomínajú malé mesto s obchodmi a reštauráciami. Samozrejme sa tu nachádzajú priestory špecifické len pre letiská, ktoré vyžadujú individuálne videodohľadové riešenie vzhľadom k vysokej úrovni citlivosti akú si vyžaduje preprava batožiny, riadenie letovej prevádzky, terminály, odbavovanie cestujúcich, atď.

Nasledujúce riešenie je limitovane pre štartovacie a pristávacie dráhy. Samozrejme s produktmi značky Eneo je možný videodohľad všetkých priestorov letiska. Štartovacie a pristávacie dráhy sú kritické body, pretože narušenie môže ohroziť presne určený letový plán a za následok môže mať vznik zbytočne vysokých nákladov pre prevádzkovateľa letiska.  Preto riadiace stredisko leteckej prevádzky musí vždy presne vedieť čo sa v týchto priestoroch deje.

PTZ dome kamery, inštalované na odstavných plochách pre lietadlá, môžu vďaka ich otočnému mechanizmu sledovať prilietajúce a odlietajúce lietadlá. Vďaka vysokorýchlostnej konštrukčnej technológii nemajú problém snímať veľmi rýchlo sa pohybujúce objekty. PTZ kamery v krytoch so štandardom IP66  sú vybavené motorizovaným objektívom, ktorý dokáže priblížiť neautorizovaný pohyb (napr. človeka) a poskytnúť tak možnosť bezpečnostným zložkám identifikovať problém detailne.

Zvyšok kamier, ktoré nedisponujú PTZ mechanizmom, ponúka prehľad celej pristávacej a odletovej dráhy, ako aj odstavných plôch. Poskytujú obraz s vysokým rozlíšením a sú vybavené varifokálnymi objektívmi a taktiež, v prípade potreby, teleobjektívmi. Taktiež disponujú funkciami prepínateľných IR cut filtrov a WDR. V prípade zistenia incidentu s pomocou týchto kamier, môže byť tento incident bližšie preskúmaný pomocou PTZ kamier.


 

 

Riešenie Eneo pre dopravné firmy

Špedícia

Kdekoľvek sa cenný tovar skladuje alebo preváža, zlodeji nie sú ďaleko, hlavne keď sa parkovisko (skladisko) zdá byť na prvý pohľad slabo chránené. Hrozba môže byť oveľa vyššia ak napríklad pôsobíte v oblasti s medzinárodným pohybom tovaru alebo v leteckej nákladnej doprave do USA. V tomto prípade môže aj špedičná spoločnosť nachádzajúca sa v Nemecku môže byť terčom teroristického útoku. Samozrejme existujú aj oveľa triviálnejšie dôvody pre vytvorenie profesionálneho video dohľadového riešenia. Napríklad poistné, ktoré je omnoho nižšie v prípade nedostatočného zabezpečenia. Okrem toho, obvinenia týkajúce sa poškodenia tovaru pri preprave môžu byť ľahko vyvrátené. Vďaka záznamu je ľahko dokázateľné, že tovar už prišiel poškodený alebo sa poškodil až počas ďalšej prepravy. Požiadavky kladené na logistické a špedičné spoločnosti sa zvyšujú a stávajú sa zložitejšími so stále zvyšujúcim sa objemom prepravy. 

Pravidlom je videodohľad na všetkých vonkajších hraniciach a prístupových plochách ako aj pri prekladiskách a skladoch. Dôležité je vysoké rozlíšenie, najmä pre videodohľad v prístupovom priestore, kde môžu byť poznávacie značky identifikovateľné bez akýchkoľvek podmienok.  Použitie bullet kamier sa odporúča na spoľahlivé sledovanie slabo alebo veľmi zle osvetlených skládok, kvôli integrovanému IR prísvitu a prepínateľnému IR cut filtru. Za účalom videodohľadu vo veľkých firmách, bez zamestnania  ďalšieho personálu, k systému by mali byť pridané funkcie pre automatickú analýzu a inteligentný softvér pre správu alarmov, ktorý informuje bezpečnostný personál len v prípade skutočného alarmu. 
Video dohľadový systém pre obchodné centrá 

Video dohľadový systém pre obchodné centrá

Komplexný dohľad pre prevenciu proti lúpežiam a vlámaniam a pri zbieraní dôkazov o kriminálnej činnosti.

Štatisticky vzaté, každá slovenská domácnosť „ukradne" ročne tovar za približne 20EUR. Poctivý zákazníci musia prispieť na škody spôsobené krádežami jedným percentom obstarávacích cien. Tieto údaje sú veľmi nízke, pretože veľké percento krádeží je nezaznamenaných. Predpokladá sa, že približne 5 miliónov prípadov krádeži zostane každý rok na Slovensku nezaznamenaných. Spektrum siaha od drobných krádeží, drogovú kriminálnu činnosť až po organizované gangové krádeže, ktoré spôsobujú najväčšie škody z pohľadu hodnoty tovaru. Práve preto musí byť kľúčovou funkciou video dohľadového systému prevencia proti lúpežiam a vlámaniam ako aj krádežiam a podvodom. Tieto funkcie samozrejme zahŕňajú aj kolekciu dôkazov o kriminálnych činoch. Vlámaniam je zabránené pomocou nainštalovaných exteriérových kamier s Day&Night funkciou. Tieto kamery sú umiestnené v krytoch so stupňom ochrany IP66, čo znamená, že sú efektívne chránené voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Za týmto účelom sú dostupné sú taktiež „plug&play" modely v „bullet" krytoch. Majú integrované IR prisvietenie a sú preto vhodné do prostredia s nízkou úrovňou okolitého osvetlenia, kde by inštalácia externých reflektorov bola finančne náročná. Vzhľadom na relatívne veľkú vzdialenosť, ktorú majú kamery pokryť, tak sú použité modely kamier s vysokým rozlíšením.

Exteriérové kamery

Exteriérové kamery musia mať efektívnu ochranu voči poveternostným podmienkam. Skratka IP ("International Protection") a zodpovedajúce referenčné číslo sa používa na vyhodnotenie stupňa ochrany.

Interiérové kamery

V obchodných centrách je komplexný dohľad zabezpečený rozmiestnením kamier tak, aby nevznikali slepé miesta. Vďaka tomu, že pre interné použitie sa nevyžadujú kamery odolné voči poveternostným podmienkam a kamery v anti-vandal prevedení, tak klasické box kamery budú úplne postačujúce. Na vyžiadanie, môžu byť samozrejme nainštalované fixné dome kamery, ktoré sú menej nápadne vďaka ich kompaktným rozmerom. Varifocal objektívy zaručujú flexibilitu inštalácie. Kamery sú taktiež nainštalované za účelom kontroly dodávok v skladovacích priestoroch.

Aby bolo možné udržať požiadavky na ukladanie záznamu na nízkej úrovni, sú video signály z exteriérových kamier počas noci nahrávané len pri detekcii pohybu. V skladovacích priestoroch je nahrávanie aktívne len pri pohybe alebo pri spustenej udalosti, ktorou môže byť napríklad otvorenie dverí atď. Interiér je kontinuálne zaznamenávaný počas pracovných hodín za účelom dokumentácie kriminálnych činov alebo podvodov, aby bolo možné doložiť potrebný dôkazový materiál v prípade potreby.
Video dohľadový systém pre parkoviská

Video dohľadový systém pre parkoviská

Vzhľadom k nízkej výške stropu a zložitým svetelným podmienkam, parkoviská kladú špeciálne požiadavky na video dohľadový systém.

Parkoviská kladú špeciálne požiadavky na video dohľadovú technológiu: nízke stropy, chabé svetelné podmienky, ktoré sa líšia od veľmi tmavých po veľmi svetlé. Parkoviská sú často nepríjemnými miestami, ale prevencia voči vandalizmu a krádežiam musí byť dôkladne prevedená. Okrem toho musia byť taktiež spôsobené škody pri parkovaní, riešené hneď po čine. Video dohľadový systém tu môže poskytnúť efektívnu podporu, zatiaľ čo na druhej strane zvyšuje pocit bezpečia zákazníkov. Tento fakt je hlavne dôležitý pre ženy, pretože práve ony sa často stávajú obetami krádeží na parkoviskách. Vďaka tomu, že stropy sú príliš nízke a je možné na ne dosiahnuť bez dodatočnej pomoci, musia byť kamery výhradne v anti-vandal prevedení. Pre parkoviská sú najmä vhodné fixné dome kamery, pretože ak sú vybavené širokouhlým objektívom, tak môžu snímať ako pruhy, tak aj parkovacie miesta. Ak chcete zachovať počet nainštalovaných dome kamier na nízkej úrovni, tak odporúčam použiť kamery s čo najvyšším rozlíšením. Tento faktor je taktiež dôležitý pre rozpoznávanie poznávacích značiek a v prípade škody vzniknutej pri parkovaní. Parkovanie pre ženy je monitorované vo väčšej miera, za účelom zaistenia ich bezpečnosti.

Široký dynamický rozsah

Pri parkoviskách, je funkcia širokého dynamického rozsahu kritická najmä pri vjazdoch a výjazdoch. Široké dynamické rozhranie citeľne zvyšuje dynamický rozsah kamery, takže detaily sú jasne rozoznateľné, ako v tmavých, tak aj vo svetlých častiach obrazu. Za týmto účelom je obraz exponovaný a vyhodnocovaný po dlhšiu dobu. Na záver kamera automaticky vyberie ideálny exponovaný rozsah z rôznych expozičných časov. Celkový obraz je potom zložený z jednotlivých obrázkov. Osoby a objekty skryté tieňoch sa už viac „nestratia" v tme a taktiež svetlé oblasti už nebudú viac nerozoznateľné.

Pokladne

Z pohľadu zákazníka, by pokladne mali byť určite monitorované, pretože zlodej mu môže veľmi rýchlo vytrhnúť a ukradnúť peňaženku, ktorú zákazník držal v ruke za účelom zaplatenia parkovacieho poplatku.

Osobitá pozornosť je venovaná vjazdom, výjazdom a pokladniam. Nainštalované dome kamery pri vjazdoch a výjazdoch musia poskytovať kvalitný obraz, aj napriek nepriaznivým svetelným podmienkam a musia taktiež umožňovať rozpoznať poznávaciu značku v obraze. Preto funkcie ako kompenzácia protisvetla a najmä široký dynamický rozsah hrajú v tomto prípade hlavnú rolu. V závislosti od pracovného času, je možné nastaviť časovo ovládané nahrávanie (plánovač). Pretože vandalizmus a krádeže sa môžu taktiež udiať po pracovných hodinách, malo by byť nastavené nahrávanie počas noci aspoň na úrovni detekcie pohybu.
Video dohľadový systém pre diaľnice a tunely

Video dohľadový systém pre diaľnice a tunely

Nehody v tuneloch môžu mať katastrofické následky. Preto tunely, ktoré nie sú vybavené video dohľadovým systémom dosahujú najnižšie skóre ADAC testov.

Aj keď pravdepodobnosť nehody v tunely je relatívne nízka, nehody sú konštantným bezpečnostným rizikom pretože každá nehoda má omnoho vážnejšie následky v tunely než v exteriéry vďaka zúženému priestoru a obmedzeným núdzovým chodníkom. Preto ADAC pravidelne podrobuje tunely testom v celej Európe. Jedným dôležitým kritériom testovania je, či je tunel pod neustálim video dohľadom alebo nie. To je spôsobené tým, že len úplný video dohľad tunela môže garantovať, že všetky bezpečnostné opatrenia budú v prípade nehody okamžite použité a že bezpečnostný personál vykoná správne rozhodnutie, vhodné pre danú situáciu. Svetlé pruhy v obraze, ktoré pochádzajú z preexponovaných oblastí obrazu, ktoré môžu byť spôsobené prednými svetlami automobilov sa označujú ako presvetlenie a tzv. „smear" efekt. Pri výbere kamery je potrebné venovať pozornosť skutočnosti, že existujú zodpovedajúce funkcie, ktoré predchádzajú a minimalizujú tieto negatívne efekty. Okrem toho by zvolené kamery mali byť modely s Day/Night funkciou za účelom poskytnutia použiteľného záznamu pri slabom osvetlení.

Výška inštalácie

Kamery musia byť nainštalované vo výške približne päť metrov, aby neutrpela prehľadnosť a to aj pri vysokom percente nákladných automobilov. Pretože primárny záber tunelového video dohľadu je orientovaný na detekciu nehôd, tak rozstup cca. 150m medzi kamerami, je považovaný za úplne dostačujúci.

Riadiace stredisko

Ako počas dňa, tak aj počas noci, tunely musia byť monitorované cez Riadiace Stredisko, ktoré môže v prípade nehody okamžite zasiahnuť. Nie je dôležité, či sa toto stredisko nachádza priamo v tunely, ako v našom príklade, alebo na vzdialenom mieste. Dôležité je, že patričné opatrenia v prípade nehody môžu byť okamžite uplatnené.

Je taktiež dôležité, aby boli kamery umiestnené exteriérovom kryte, ktorý ma ukryté káblové vývody tak, že cestná soľ a voda nemôže mať vplyv na modul kamery a kabeláž. Správne rozhodnutie ohľadom použitej kamerovej zostavy, by malo byť spravené na mieste inštalácie, napríklad či majú byť kamery namontované na Rotačnej hlave, ako v našom príklade. Jedným z rozhodujúcich faktorov je, či má kamera snímať jeden pruh alebo viacej pruhov simultánne, čo by vyžadovalo väčšiu flexibilitu nastavenia. Všeobecne platí, že P/T kamery by mali byť inštalované v oblastiach diaľničných križovatiek. Najlepšie je ak sú kamery vybavené motorickým zoom objektívom s cieľom priblížiť udalosti, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti a bez straty kvality.
Video dohľadový systém pre štadióny

Video dohľadový systém pre štadióny

Násilie na štadiónoch má rastúcu tendenciu a to nielen a to nielen na tých prvoligových a druholigových. Video dohľad môže poskytnúť efektívnu výpomoc pri presadzovaní zákazu vstupu nežiaducim osobám.

Iba pokiaľ ide o prvú a druhú ligu, tak existuje zoznam okolo približne 1000 problematických fanúšikov. Počas sezóny dôjde k zraneniam stoviek ľudí. Takzvaný "Ultras" väčšinou neprichádzajú na štadión vychutnať si športové podujatie, ale skôr ako tlupa agresívnych turistov. Často vypúšťajú svoju agresiu voči fanúšikom druhého tímu a voči vlastným hráčom, ak sa hra neuberá smerom podľa ich predstáv. Našťastie tento vývoj sa vďaka video dohľadovému systému darí úspešne zvládať. Operátorom štadióna sa darí aspoň udržať násilie mimo štadiónov. Profesionálny video dohľadový systém, ktorý pomáha jasne identifikovať osoby, je pre tento účel kľúčový, pretože konzistentne pomáha pri presadzovaní zákazu vstupu na štadión voči nežiaducim osobám. Vzhľadom k veľkej ploche, ktorú treba monitorovať a potrebe jasnej identifikácie osôb, by mali byť použité kamery s veľmi vysokým rozlíšením v celom štadióne. Po prvé, bezpečnostný personál musí veľmi rýchlo pokryť rozľahlé oblasti štadióna a po druhé, podozrivé aktivity musia byť veľmi rýchlo preskúmané.

Pan&Tilt systémy

Súčasné Eneo Pan&Tilt systémy sú logicky ďalším stupňom vývoja úspešnej série VPT-42. V kombinácii s overeným a odolným krokovým motorom, silným prevodom dosahuje statív rýchlosť až 100° za sekundu. Zlepšené ovládanie krokového motora podľa 1/16 kroku, zabezpečuje excelentný hladký chod pri nízkych rýchlostiach a garantuje vysoko rýchlostnú dynamiku. Rýchly 32 bit ARM procesor spravuje všetky PTZ funkcie a zároveň poskytuje úložný priestor pre viacero RS-485/422 riadiacich protokolov. Ďalšou možnosťou je využitie Speed Dome kamier.

Full-HD IP Kamery

Aby bolo možné jasne identifikovať osoby, je potrebné mať kamery v čo najvyššom rozlíšení. Za týmto účelom, pri použití IP kamier, odporúčame prechod k Full HD kamerám s rozlíšením 1920x1080 pixlov.

Klasické box kamery v odolných krytoch sú nainštalované pri vchodoch a nad tribúnami. Vybavené širokouhlými objektívmi, snímajú celý štadión a zabezpečujú celkový situačný prehľad. Vďaka tomu je možné osoby so zákazom vstupu na štadión, odchytiť priamo pred vstupom na štadión. Kamery v jadre inštalácie sú nainštalované v krytoch so stupňom ochrany IP66 a na Pan&Tilt statívoch, čo im umožňuje rýchlu zmenu záberu kamery a detailné zobrazenie v HD rozlíšení vďaka vysoko výkonnému, motorickému zoom objektívu.
Video dohľadový systém pre čerpacie stanice 

Video dohľadový systém pre čerpacie stanice

Na čerpacích staniciach je osobitá pozornosť je venovaná na rozpoznávanie poznávacích značiek.

Vysoké ceny pohonných hmôt by mohli zviesť aj bežného zákazníka, aby natankoval „zadarmo" a buď jednoducho odišiel z autom preč, alebo pri pokladni zaplatil len za noviny a „zabudol" zaplatiť za benzín. Avšak, zlodeji pohonných hmôt nie sú jediným problémom, ktorým čelia operátori čerpacích staníc. Mnoho čerpacích staníc je dnes osadených aj malým „supermarketom" a tým aj požiadavky kladené na kamerový systém musia byť podobné tým v maloobchodných prevádzkach. Lúpeže taktiež nie sú raritou, vďaka dlhej otváracej dobe počas nočných hodín , aj keď počet lúpeží má skôr klesajúcu tendenciu. Majitelia čerpacích staníc očakávajú v prieme šesť percent inventarizačných rozdielov, ktoré môžu predstavovať pre veľké čerpacie stanice približne 50,000 EUR. Toto je čiastka, ktorá môže by výrazne zredukovaná implementáciou profesionálneho video dohľadového riešenia. Takáto investícii by mala teda návratnosť približne za jeden rok.

Všetky exteriérové kamery sú umiestnené v krytoch zo stupňom ochrany IP 66, aby tak čelili nepriazni počasia počas celého roka. K dispozícii je taktiež možnosť návratu ku kamerám v „bullet" prevedení, ktorých inštalácia je výrazne jednoduchšia vďaka ich plug&play konceptu. Poskytujú taktiež pokročilé funkcie ako napríklad integrované IR prisvietenie.

Kamery pre detekciu

Vysoké rozlíšenie kamery nie je vždy nevyhnutné. Napríklad, v prípade, že monitoring sa más spustiť pri detekcii pohybu, ako v týchto málo frekventovaných oblastiach, tak použité môžu byť aj lacnejšie kamerové modely, napríklad s VGA rozlíšením.

Benzínové pumpy

V blízkosti čerpacích púmp je osobitá pozornosť venovaná rozpoznávaniu poznávacích značiek. Preto je za potreby použiť kamery s vysokým rozlíšením, ktoré sú schopné zobraziť aj ten najmenší detail, aby bolo možné napríklad použiť funkciu digitálny zoom, pri prehliadaní záznamu. Kamerový systém v autoumyvárke je použitý na zber dôkazov pre prípad dokladovania úmyselného alebo náhodného poškodenia (napríklad, pri neopatrnom vjazde a výjazde z umývačky). Kamery umiestnené priamo na budove monitorujú vjazd a nočnú pokladňu a ostatné exteriérové kamery slúžia na dodatočnú ochranu areálu čerpacej stanice.

V obchode sú použité box kamery s varifocal objektívom , ako pri pultoch, tak aj pri pokladniach. Je možné nahrávať rôzne video zábery podľa individuálnych požiadaviek. Navyše k trvalému alebo časovo riadenému nahrávaniu, je možnosť spustiť nahrávanie aj na základe započatého procesu tankovania.

 


Porovnať
Pokračovať v nákupe Porovnať

Produkt bol pridaný do Vášho wishlistu.

Pokračovať v nákupe Môj wishlist
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy