riešenia Camibox

RIADIME SA ZÁSADOU, ŽE LEN KVALITNÉ VÝROBKY MÔŽU DLHODOBO PRINÁŠAŤ ÚŽITOK.

Riešenia Camibox


Inštalácia nevyžaduje znalosti z oblasti prenosov dát v LAN sieťach. CAMIBOX® preto môžu bez akýchkoľvek príprav začať používať aj tie firmy, ktoré doteraz inštalujú kamerové bezpečnostné systémy založené na analógových prenosoch.

Celá prenosová sieť je už v návrhu, ale aj pri inštalácii jednoduchá skladačka, ktorá obsahuje tri základné stavebné prvky:

  • Riadiacu jednotku "M" umiestnenú na budovu so záznamovým zariadením
  • Ľubovoľný počet klientskych jednotkiek "C" do ktorých sa pripájajú kamery
  • A ak niekde nie je priamy dohľad, tak jednotky "S", slúžia ako retranslačné alebo zlučovacie body siete.


Celý systém je dodávaný na základe stručného zadania úplne konfigurovaný a podľa priloženého plánu stačí jeho časti len upevniť na miesto a pripojiť IP kamery. Zameranie jednotlivých bezdrôtových spojov pri oživovaní uľahčuje akustická signalizácia kvality signálu.

Výsledná infraštruktúra umožňuje preniesť ľubovoľné IP dáta. Teda okrem obrazu z kamier je možné sieťou prenášať obojsmerný zvuk, riadiace príkazy pre Speed-Dome kamery alebo stavové veličiny z čidiel, atť. Jediné podmienky pre správne navrhnutie zákazky s IP kamerami sú podpora zvoleného typu kamery použitým záznamovým zariadením a dostatočná priepustnosť siete v závislosti na počte kamier pri požadovanej kvalite obrazu.

CAMIBOX® je určený do vonkajšieho prostredia, jednotky sú preto úplne odolné voči európskym poveternostným podmienkam a teplotám a nevyžadujú žiadne prídavné kryty alebo vyhrievania. Napájanie jednotiek sa uskutoční prostredníctvom tzv. Power Over Ethernet (PoE) a to z distribučnej siete, z akumulátorov alebo zo solárnych panelov.

Prenos informácií je maximálne, dvojito, zabezpečený. Protokol bezdrôtového prenosu je proprietárný a zároveň je prenos chránený silnou šifrou. Je teda takmer nemožné, aby sa neoprávnená osoba nabúrala do bezdrôtového prenosu a získala obraz.

Dátová kapacita siete CAMIBOX® je nadštandardná. Do záznamového zariadenia môžu byť bežne prenášané reálnej dátové toky 30-60 Mbps, čo poskytuje priestor pre prenos najkvalitnejšieho plynulého obrazu z niekoľkých kamier, alebo obrazy v štandardnej kvalite z väčšieho množstva kamier. V riešeniach s nasadením CAMIBOX-M4 a vyššie je možné do záznamového zariadenia trvalo prepravovať viac ako 120 Mbps, čo pokrýva požiadavky aj rozsiahlych inštalácií s desiatkami kamier.

Dosah jednotlivých bezdrôtových spojov medzi jednotkami je rádovo stovky metrov a je dostatočný pre väčšinu použití a to aj v rámci rozľahlejších areálov. V mestských kamerových systémoch, kde sledované územie môže byť pomerne rozľahlé, teda aj jednotlivé spoje sú dlhšie ako stovky metrov, sú v systéme doplnené prídavné antény, ktoré podľa typu umožňujú spojenie aj na vzdialenosti desiatok kilometrov.

Vaše rozhodnutie o zaradení CAMIBOX® do projektov, vám dá istotu jednoduchej a rýchlej inštalácie a spokojného zákazníka, pre ktorého ste s ľahkosťou dokázali realizovať na prvý pohľad nemožné, alebo veľmi ťažko realizovateľné.


Porovnať
Continue shopping Compare

has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists
Content

Hľadáte špeciálne kamerové systémy?

Navštívte našu stránku www.plettac.sk. Nájdete tu kamery do vysokých teplôt, radiačného a výbušného prostredia, s vysokou odolnosťou voči EMC, riešenia pre armádu, dopravu, energetiku a ďalší priemysel.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy
Content

Termovízne systémy!

Vytvorili sme unikátne termovízne systémy založené na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru. Čo všetko naše systémy dokážu a kde sa dajú použiť, sa dozviete na www.thermalcam.eu.

Thermalcam - termovízne systémy